Foto: Petter Trens

2024-02-28 | 2 min läsning
Besök på förskolor ökar tillit till polisen​ 
I Frölunda-Tynnered samverkar fyra förskolor med områdespoliser som kommer på besök regelbundet. Samarbetet startade på försök hösten 2022 på initiativ av rektorer och har gett goda resultat med ökad tillit hos barnen. 

– Var är din pistol? Har den gått sönder? undrar ett barn på förskolan Munspelsgatan 6.

Idag är kommunpoliserna Linda Bergvall och Martin Bohlin på besök. De jobbar förebyggande genom samverkan med bland annat socialtjänst, fastighetsägare, skola och förskola.

– Vi arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor, till exempel tidiga insatser för att skapa förtroende. Möten med snälla poliser kan göra bestående intryck på ett barn, säger Linda Bergvall, kommunpolis i lokalpolisområde Storgöteborg syd.

Syftet med regelbundna besök av polisen är att öka barns trygghet och tillit till polis, motverka risk att utveckla normbrytande beteende och öka barns och familjers kunskap om och tilltro till myndigheter och det demokratiska samhället.

Stärker värdegrundsarbetet

Bakgrunden till samverkan är att rektorer i några förskolor uppmärksammade att fler barn såg upp till ungdomar i gäng och hade negativa föreställningar om polisen.

– Vi arbetade därför fram en samverkansmodell med lokalpolisområde Storgöteborg syd som vi testade på två förskolor. Snabbt såg vi positiva resultat och utökade till fyra förskolor, säger Dinah Ringeby, utvecklingsledare och socionom i förskoleförvaltningen.

Foto: Petter Trens

Vanligtvis är det områdespoliser som besöker 3–5-åringar på förskolorna en bestämd dag varannan vecka, om de inte får ett akut larm. Poliserna går en sväng på förskolans gård, interagerar med personalen och de barn som själva söker kontakt.

– Vi deltar också på föräldramöten eller öppet hus för att svara på frågor från vårdnadshavare när det behövs, säger Linda Bergvall.

Modellen bygger på att personalen arbetar med pedagogiska samtal i barngruppen om bland annat polis, demokrati och yrkesval. Det finns också pedagogiskt material som förstärker samtalen och värdegrundsarbetet i förskolan.

Minskad rädsla och positiva bilder

– I början var många barn väldigt försiktiga och några var rädda. Barnen tar det nu naturligt, är positiva och nyfikna. Det är stor skillnad, säger Alina Yazdani, förskollärare.

Alla förskolorna beskriver positiva resultat. Besöken lever kvar länge bland barnen i form av lek och samtal om normer, värderingar och yrkesval. Barnen pratar om polisbesöken i positiv anda i sina familjer och några säger att de vill bli poliser när de blir stora, vilket ingen ville tidigare.

–  Vi ser att det finns goda vinster av att redan i förskoleåldern arbeta förebyggande och främjande. Vi hoppas på att tillsammans med polisen kunna sprida modellen till fler förskolor med liknande problematik, säger Dinah Ringeby.

Foto: Petter TrensPrenumerera så du inte missar något nytt!