2024-03-18 | 4 min läsning

Bostad först får bra betyg i ny utvärdering

2024-03-18 | 4 min läsning
Bostad först får bra betyg i ny utvärdering
Modellen Bostad först riktar sig till hemlösa och har funnits i Göteborg sedan 2013. En ny stor utvärdering, där flera av personerna har intervjuats, visar att många är väldigt positiva, både till lägenheten och stödet.

Göteborgs Stad har i drygt 20 år regelbundet kartlagt hushåll som står utanför bostadsmarknaden. Vid kartläggningen i april 2022 fanns 2 359 hemlösa hushåll i kommunen. Missbruk och beroende och/eller psykisk ohälsa var de främsta orsakerna till hemlösheten.

Bostad först innebär att personer i hemlöshet erbjuds ett eget boende, utan krav på behandling, nykterhet eller drogfrihet – och stöd som är separerat från boendet. Modellen har funnits i Göteborg i drygt tio år och i dag ger Göteborgs Stad stöd till nästan 100 hyresgäster.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

– Dessutom har Göteborgs stadsmission 50 ärenden och Skyddsvärnet tio. Upphandlingen ser ut så att vi i Göteborgs Stad lämnar ifrån oss var tredje ärende till dessa utförare, säger Jan-Olof Norrman, enhetschef för Bostad först vid socialförvaltningen Sydväst.

Nio hyresgäster intervjuade

Brukarenkäter genomförs flera gånger per år men den senaste större utvärderingen, där klienter har intervjuats, gjordes 2019. Den nya rapporten om Bostad först har tagits fram av FoU i Väst, Göteborgsregionen på uppdrag av socialförvaltningen Sydväst, som har samordningsuppdraget.

Huvudsyftet har varit att ta reda på hur Bostad först i Göteborg upplevs av hyresgästerna och identifiera möjliga förbättringar.

I rapporten är nio hyresgäster intervjuade om sina upplevelser. Flera saker är framträdande i rapporten. En är att de intervjuade ser tillbaka på sina tidigare boendelösningar, till exempel akutboenden, med stor hopplöshet.

Två av intervjupersonerna lyfte spontant att de önskade att vägen till Bostad först hade varit kortare. De flesta av intervjupersonerna hade aldrig hört talas om Bostad först före ansökan trots att de genom åren träffat många socialsekreterare och boendepersonal.

Antalet hyresgästerna har fördubblats

Jan-Olof Norrman anser att detta är en fråga om samverkan och att Bostad först inte nått ut ordentligt till andra verksamheter i staden.

– Under de senaste åren har Bostad först mer eller mindre dubblerat hyresgästerna. Jag tänker att i och med att Bostad först har varit en liten och smal verksamhet så har den inte varit känd på våra socialkontor. Omsättningen på personal på socialkontoren kan också vara en faktor som bidrar till att alla inte känner till oss, säger han.

Ansökan till Bostad först skickas in gemensamt av den sökande och en socialsekreterare. Om personen kvalificerar sig för Bostad först, matchas personen mot lediga lägenheter. En viktig princip i Bostad först är att personen ska få välja mellan två lägenheter.

– Just detta har inte blivit helt rättvist beskrivet i rapporten. Det var en annan ordning för några år sedan men i dag får alla välja, säger Jan-Olof Norrman.

Taktiska val

 De intervjuade beskriver hur de gör taktiska val av lägenhet. Intervjupersonen Fredrik fick välja mellan en ”fin och rymlig” lägenhet på bottenplan med uteplats och en före detta studentlägenhet längre upp i huset. Fredrik valde den som skulle minimera hans risker för att misslyckas. Genom att välja den mindre lägenheten högre upp i huset var det svårare att ta emot gäster och mindre risk att han släppte in någon som gjorde att han riskerade att förlora lägenheten.

– Det är viktigt att klienterna får göra ett val. Det kan vara första gången man är genuint delaktig i sin egen framtid.

Stödpersonalen väldigt uppskattad

I dag jobbar 15 behandlingsassistenter inom Bostad först. I rapporten framkommer det tydligt att stödet från dessa är väldigt viktigt för hyresgästerna. Hyresgästen Maria berättar i rapporten att hennes stödpersonal tagit flera initiativ för att hon skulle ta hand om sin hälsa. Själv hade hon svårt att ta sådana initiativ.

För Mats handlade stödet om att göra matlådor tillsammans. Skulle de inte lagas skulle han inte äta och då skulle han hamna på avgiftning, konstaterar han.

Några av intervjupersonerna lyfte att personalen i Bostad först hade ett helt annat förhållningssätt än vad de mött tidigare genom åren. De kände sig till exempel mer förstådda än av annan personal.

– Det är en jättestyrka att det kommer fram. Nån säger att de upplever personalen som handplockad, och det är den ju. Att hyresgästerna känner sig sedda och lyssnade på hänger ihop med metoden där stödpersonalen arbetar på klientens egna villkor.

Metod med delaktighet

Rapporten visar även på förbättringspotential. Uttryck ges kring att hyresgästerna inte vet vilket stöd de behöver eller vill ha.

– Den delen behöver vi lägga fokus på. Vi ska inte ha färdiga manualer utan det är en metod med delaktighet. Men vi kanske behöver vara ännu mer kunniga och fokuserade på vilka vägar hyresgästen kan ta för att få hjälp, säger Jan-Olof Norrman.Prenumerera så du inte missar något nytt!