2024-05-22 | 3 min läsning

Castellum och Platzer får pris för sitt återbruk

Maria Perzon, Örjan Rystedt och Christin Carlsson från Årets återbrukare Castellum, tillsammans med Johanna Hult Rentsch och Emma Aaben från Årets uppstickare Platzer. Foto: Bodil Kronstam/Business Region Göteborg
2024-05-22 | 3 min läsning
Castellum och Platzer får pris för sitt återbruk
Fastighetsbolagen Castellum och Platzer får pris för sitt ambitiösa återbruksarbete. Det är Business Region Göteborg som utsett dem till Årets återbrukare och Årets uppstickare.

– Det känns jätteroligt att få den här utmärkelsen av Business Region Göteborg. Det är ett kvitto på att det vi gör är steg i rätt riktning och att vi bryter ny mark, säger Örjan Rystedt, vd, Castellum, region Väst.

Årets återbrukare delar med sig av kunskap

Castellum har bland annat infört ett ambitiöst klimatberäknings- och uppföljningssystem i sina projekt och utses till Årets återbrukare för att ha tagit stora kliv både internt och externt.

– Castellum delar gärna med sig av lärdomar och kunskap, och de har gjort stora insatser för att höja kunskapsnivån internt för att sänka trösklarna för alla anställda att vara med och driva på utvecklingen. Målet är att alla deras projekt, stora som små, ska använda sig av återbruk. Precis det ledarskap som vi behöver se mer av, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Platzer har höjt ambitionerna

På kort tid har även Platzer höjt sina cirkulära ambitioner rejält. Företaget har gått från att sporadiskt använda återbruk till att jobba systematiskt kring mål, uppföljning, kravställning och kunskapshöjande insatser för hela bolaget. När Årets uppstickare summerade 2023 visade det sig att samtliga tio renoveringsprojekt som genomförts under året innehöll betydande inslag av återbruk.

– Platzer har även förstått vikten av att föra dialog med alla sina upphandlade byggentreprenörer, och involvera dem för att få effekt i sin värdekedja, säger Patrik Andersson.

Framtiden Byggutveckling fick ett extra hedersomnämnande för stort mod, innovativ upphandlingsprocess och höga ambitioner i byggandet av Kvarteret Återbruket i Selma Stad på Hisingen.

Ett handslag för mer återbruk

Företagen belönas inom Göteborgs handslag för återbruk, ett initiativ med syftet att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen. Både privata och offentliga fastighetsägare är med i samarbetet.

Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling på Business Region Göteborg. Foto: Christian Borg/Business Region Göteborg

– Nu ser vi att allt fler fastighetsbolag börjar hitta sina former och jobbar systematiskt med återbruk i sitt löpande projektarbete. Men fler behöver sätta verksamhetsmål för cirkulärt byggande, säger Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling, Business Region Göteborg.

Handslaget
  • Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återbrukas en väldigt liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.
  • Genom Handslaget vill Göteborgs Stad och fastighetsbranschen i Göteborg höja farten på omställningen. Målet är att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90 procent till 2030.
  • Privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg ingår i samarbetet genom att signera en avsiktsförklaring där man lovar att skala upp arbetet med cirkulärt byggande

Läs mer: Handslaget för återbrukPrenumerera så du inte missar något nytt!