Foto: Lo Birgersson

2023-10-02 | 3 min läsning
Dags att kandidera till ungdomsfullmäktigevalet
Kandideringen till ungdomsfullmäktige har öppnat. Nu kan alla ungdomar mellan 12 och 17 år ta chansen och göra sina röster hörda och påverka politikerna. 

– Jag brinner för trygghetsfrågor, frihet och jämställdhet. Frihet är oerhört viktigt och begränsas tyvärr av otryggheten många unga känner ute på kvällarna, säger Elsa Eliasson, 13 år från Sannaskolan.

Hon sitter redan i ungdomsfullmäktige och kandiderar i år igen. Exempel på viktiga frågor som ungdomsfullmäktige fått igenom är att barn redan i grundskolan får ta del av demokrati och politiska partier.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från hela Göteborg. Ungdomsfullmäktige finns för att ge barn och unga ökat inflytande i samhällsfrågor. Valet är ett personval och som kandidat i valet representerar du inte ett politiskt parti utan ett av Göteborgs stadsområden.

Valet 2023 är den 10-20 november och all röstning sker på webben i en särskild valapplikation.
Kandidera kan du göra som börjat årskurs sex men inte fyllt 18 år.
Rösta kan du som börjat årskurs fem men inte fyllt 18 år.

Läs mer om valet:
Göteborgs Stad: Ungdomsfullmäktige

Litar inte på chansen att påverka

Ungdomarna är förtroendevalda och har ett gemensamt ansvar för att lyfta frågor som berör unga i Göteborgs samtliga stadsdelar. De bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras och tar sedan upp dem inför kommunen, styrelser, bolag och förvaltningar. Som ungdomsfullmäktige har du tät och nära kontakt med politikerna och en reell chans till inflytande.

– Ungdomarna på Bjurslättsskolan litar inte på vuxna i samhället och i synnerhet inte på politiker. Deras föräldrar är ofta arbetslösa och känner hopplöshet och utanförskap i samhället. Detta sprider sig vidare till ungdomarna tyvärr, säger NO- och matteläraren Parastoo Masiri Monji.

Parastoo Masiri Monji.

“Känner hopplöshet inför skjutningarna”

Hon var Bjurslättsskolans kontaktperson förra året. I år har en kollega tagit över rollen och Parastoo Masiri Monji hjälper henne att påverka ungdomarna. Förra året jobbade hon mycket med att informera och inspirera de unga att rösta på de som kandiderade, men det visade sig att bara en elev gjorde det.

Hur går det i år då?

– Vi har lagt en heldag med film och en massa information för att de ska förstå att de har en verklig möjlighet att påverka. Det är ändå svårt att få dem att inse detta. De flesta har invandrarbakgrund och låg ekonomi och känner hopplöshet inför skjutningarna som inträffar mitt ibland dem.

– Jag försöker säga till dem att det är ett personligt val att inte hamna i kriminalitet. Vi får ändå se det som en framgång att två elever kandiderar till ungdomsfullmäktige i år. Det är ingen slump att deras föräldrar är högutbildade.

Skolan behöver ta större ansvar

Hon tar upp busskortet som ett positivt exempel inför eleverna. Det tog tid, men det kom till slut.

– Skolan måste ta ett större ansvar för dessa elever som känner stor hopplöshet inför hela samhället, våldet och sin privata situation. Jag säger att våra länder är diktaturer och de måste försöka lita på Sveriges demokrati. Det är en ständig övertygelseprocess att få dem att inse sin rätt att påverka, säger Parastoo Masiri Monji.

Med ilska som drivkraft

Elsa Eliasson blev politiskt medveten och ville påverka redan som elvaåring.

– Jag blev väldigt arg under valet på diverse olika saker. Jag känner verkligen att jag kan påverka som ungdomsfullmäktige och vill fortsätta med det. Jag tycker att politikerna lyfter bra frågor som berör oss unga. Samtidigt som till exempel jämställdhet går framåt finns det vissa machostereotyper och andra könsfällor på skolnivå.Prenumerera så du inte missar något nytt!