2024-02-08 | 4 min läsning

Demensteam Centrum bidrar till ett demensvänligt samhälle

I demensteam Centrum har alla professioner specialistutbildning i demens. De arbetar hela eller del av sin arbetstid med uppdrag för demensteamet. Foto: Suzanne Dahlin
2024-02-08 | 4 min läsning
Demensteam Centrum bidrar till ett demensvänligt samhälle
Demens och kognitiva nedsättningar tillhör våra stora folksjukdomar. Och vi alla kan, och behöver, bidra till ett mera demensvänligt samhälle. Det är ett viktigt budskap som Demensteam Centrum vill sprida genom sitt dagliga arbete.  

– Vi som arbetar i Göteborgs Stads demensteam är till för göteborgarna, även för yngre personer som också kan få en kognitiv sjukdom och behöver stöd i att hantera det, säger Maria Landin, arbetsterapeut i Demensteam Centrum.

Demensteam Centrum består förutom Maria av arbetsterapeut Mahvin Hakim, fysioterapeut Kattarina Bertilsson, sjuksköterska Karin Westergren, undersköterska Raida Kassab, och socialsekreterare Elin Pilhem. De har alla specialistutbildningar i demenssjukdom.

Demensteamet Centrum

Vill du veta mer? Kontakta demensteamet.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se

På bilden: Främre raden fr v: Maria Landin, demensarbetsterapeut, Kattarina Bertilsson, fysioterapeut, Mahvin Hakim, arbetsterapeut. Bakre raden fr v: Raida Kassab, specialistundersköterska, Karin Westergren, demenssjuksköterska, Elin Pilhem, socialsekreterare. 

– Genom att arbeta tillsammans med våra olika kompetenser täcker vi många områden som en person med demenssjukdom eller annan kognitiv nedsättning, och dennes närstående, kan behöva stöd i, säger Karin Westergren, demenssjuksköterska.

Många orsaker till kognitiv sjukdom

Demensteamet använder begreppen “demenssjukdom” och “kognitiv nedsättning” parallellt. Ordet demens har länge använts som ett paraplybegrepp för många sjukdomar, men är sannolikt på väg bort då ordet inte täcker allt.

– Det finns så många olika anledningar till kognitiv sjukdom, eller en nedsättning som det också kan vara. Det kan bero på sådant som en stroke, en fallolycka eller att minnesfunktionen är påverkad på grund av utmattning. Man kan också ha Alzheimers sjukdom i många år, utan att ha vad vi kallar demens, säger Maria.

Vill sätta kognitiva nedsättningar på kartan

Vid ny- och ombyggnad av vård- och omsorgsboenden när ramprogram tas fram för hela staden deltar Maria Landin som sakkunnig arbetsterapeut.

– Men förståelse för hur det är att leva med en kognitiv sjukdom är viktig i hela samhället. Att kunskap om vikten av rätt bemötande finns hos butikspersonal, polis, busschaufförer och allmänhet. Vi vill sätta kognitiva nedsättningar på kartan, så att säga, säger Maria.

Vem kan få råd och stöd?

Demensteamet stöttar såväl medarbetare, som enskilda personer och deras anhöriga i de frågor de har.

– Det händer också att vi får samtal från vårdcentraler där personal har funderingar och vill ha stöd runt en patient, säger Maria Landin.

Läs och lär mer:

  • DemensABC och andra kostnadsfria webbutbildningar hittar du på demenscentrum.se
  • Om du vil bidra kan du bli ”demensvän”. I Svenskt demenscentrums broschyr finns tips och idéer på hur man är en hjälpande hand till någon med en demenssjukdom. Att bli demensvän är enkelt, gratis och kan hjälpa sjuka och anhöriga till ett bättre och värdigare liv. Demensvän är ett initiativ som drivs av Demensförbundet och en del av ett internationellt initiativ som startades av Alzheimers society i Storbritannien. Totalt finns över 14 miljoner Demensvänner i mer än 35 länder. Läs mer på demensvan.se
  • SVT Play: ”När jag inte längre minns dig” – dokumentär om och med Nina Gunke

För att konsultera demensteamen kan man bo var som helst i Göteborg. Man behöver inte vara inskriven som patient i den kommunala hälso- och sjukvården för att höra av sig för råd.

– Det behöver inte heller vara en komplicerad fråga man ställer, vilket många kanske tror, säger Karin Westergren.

Utbildning och stöd till anhöriga

Stödet till anhöriga är en viktig del av arbetet eftersom många anhöriga påverkas av att se sin närstående förändras. Tillsammans med anhörigkonsulenterna håller demensteamet utbildningar om att vara anhörig till en person med kognitiva svårigheter.

Demensteamet guidar dessutom enskilda anhöriga och kan i olika situationer stötta och hjälpa till att driva processen framåt för att den närstående ska få rätt stöd i rätt tid. De börjar då med att undersöka och bedöma behoven tillsammans med personen och den anhörige.

– Personen kanske kan äta själv, men känner inte hunger eller kommer ihåg om hen har ätit. Då kan det behövas att någon sitter med vid måltiden. Kanske klarar den närstående sig ganska bra hemma med bara viss hjälp i början av sjukdomen, men behöver mer hjälp efterhand tills det inte längre är säkert för personen att bo kvar hemma, säger Raida Kassab.

Viktigt att göra individuella bedömningar

– Säg att någon har fått tid beviljad för promenad med en hemtjänstpersonal, men det mesta av tiden går åt till att motivera personen att klä på sig jacka och skor. Då kan vi vara ett stöd i att hitta andra, och nya, sätt att motivera, säger Maria.

För personer som är i ett tidigt skede av kognitiv sjukdom erbjuder demensteamet samtal i grupp.

– Till dem vill vi förmedla att det finns hjälp att få – även tidigt i processen – och att de kan ha ett bra liv, länge, säger Mahvin Hakim.

Målet är ett likvärdigt stöd

I alla delar av Göteborgs Stad finns stöd att få av specialister på kognitiva sjukdomar, men uppdragen och antalet medarbetare i demensteamen ser i nuläget lite olika ut.

– Det pågår en översyn. Utifrån det kan man sedan definiera ett uppdrag som ser likadant ut för alla demensteam runt om i Göteborgs Stad. Målet är att erbjuda ett jämlikt och likvärdigt stöd vid kognitiva sjukdomar, oavsett var i staden man bor, säger Maria Landin.

Satsning på ökad kompetens om kognitiva sjukdomar

Göteborgs Stad har valt att satsa på att öka kompetensen om kognitiva sjukdomar, bland annat genom att låta medarbetare studera på arbetstid och genom att skapa särskilda kompetensuppdrag för dem som utbildat sig till specialister.Prenumerera så du inte missar något nytt!