2024-05-30 | 2 min läsning

Effektivt samarbete mot hemlöshet under vintern

Bara vid sex tillfällen blev personer nekade sovplats i vinter på grund av platsbrist på boendena. Foto: Lo Birgersson
2024-05-30 | 2 min läsning
Effektivt samarbete mot hemlöshet under vintern
I vintras fick nästan alla som behövde en plats att sova på och många kunde slussas vidare till mer långsiktiga boenden. Det visar en rapport från socialförvaltningen Sydväst.

Göteborgs Stad och flera ideella organisationer har under vintern samarbetat för att ingen ska behöva sova utomhus. Och det gav resultat. Endast vid sex tillfällen behövde boendena neka personer plats på grund av platsbrist.

–  I år har vi haft fler platser och fler enkelrum. Det har gjort att vi har kunnat vara mer flexibla och erbjuda plats åt fler med psykisk ohälsa eller omfattande skadligt bruk av droger. Det är personer som ofta har svårt att dela rum med andra, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet.

Vinterplaneringen för personer i hemlöshet
  • Är ett samarbete mellan socialförvaltningen Sydväst, ideella organisationer och myndighetsutövande socialtjänst
  • Vintern 2023/24 var den tredje säsongen som man planerade och genomförde insatser med målsättningen att ingen i Göteborg ska behöva sova utomhus under vintern

Läs mer:

Cirka 40 fler övernattningsplatser

Inom satsningen gick socialnämnden Sydväst in med två miljoner kronor i extra budgetanslag. Det gjorde att det kunde skapas fler övernattningsplatser som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten. I vanliga fall finns mellan 58 och 68 sådana platser.

Under vintern 2023/24 fanns det 110 platser. Socialförvaltningen Sydväst och frivilligorganisationen Agape kunde också öppna ett nytt tillfälligt vinterboende i Majorna.

– Den biståndslösa platsen blir ett sätt att komma in över natten. Man får mat, duscha och sova i en säng. Det blir också ett tillfälle för personalen att bygga en relation och till exempel motivera personen att ta kontakt med socialtjänsten eller, när det gäller EU-medborgare, länka vidare till hjälp i hemlandet, säger Jenny Martinsson.

Lyckat samarbete

Jenny Martinsson lyfter även fram det goda samarbetet som en framgångsfaktor. Göteborgs Stad, Räddningsmissionen, Agape och Göteborgs Stadsmission har planerat insatserna tillsammans.

– Vi har haft regelbundna möten under hela vintern och har arbetat tillsammans med myndighetsutövande socialtjänst. Det har varit ett väl fungerande samarbete och vi har hittat arbetssätt för att ge akut stöd och hjälpa personerna vidare till mer långsiktiga boendelösningar, säger Jenny Martinsson.Prenumerera så du inte missar något nytt!