Sofia Ahlstrand är chef för fyra dagliga verksamheter i Kortedala. På två år har hon minskat sjukskrivningarna med 3,6 procentenheter. Foto: Robert Wedin.

2024-05-28 | 2 min läsning
Engagerat ledarskap ledde till färre sjukskrivningar
På fyra dagliga verksamheter i Kortedala minskade korttidsfrånvaron bland personalen med 3,6 procentenheter. Sofia Ahlstrand som är chef för verksamheterna menar att ett närvarande och engagerat ledarskap är nyckeln till framgången.

Anställda inom vård- och omsorgsyrken toppar listan över antal sjukskrivna per bransch. Men Sofia Ahlstrand, chef för fyra dagliga verksamheter i Kortedala, menar att det inte måste vara så.

– Som chef behöver man avsätta tid för samtal. Det gäller att vara lyhörd och kunna ge snabba svar. Det är viktigt att medarbetarna känner att de kan lyfta sina problem med mig, så att jag kan vara aktiv och ta tag i det tidigt. Då kan man förebygga mycket, säger hon.

Minskat antal sjukskrivna 

Från mars 2022 till mars 2024 lyckades Sofia Ahlstrand att minska frånvaron med 3,6 procentenheter. Tidigare var korttidsfrånvaro ett stort problem, men genom ett närvarande och engagerat ledarskap kunde trenden vändas. Hon och hennes personal har haft workshops med fokus på användandet av kompetens och tillit. HR-personal har diskuterat rättigheter och skyldigheter och man har även pratat om bland annat konfliktlösning.  

– Ibland är det svåra samtalsämnen, men det har gett medarbetarna möjlighet att prata om laddade frågor på ett neutralt sätt. I stället för att ha typiska möten med massa information har vi tagit tillbaka samtalet och diskuterat i grupp, där alla fått ta plats. Det har varit positivt, säger Sofia Ahlstrand. 

Återkommande vikarier stöttar

En annan viktig faktor för personalhälsan är de stödassistenter som finns tillgängliga. Det är en grupp fast anställda personer som täcker upp i verksamheterna när behovet uppstår. Stödassistenterna är som återkommande vikarier som redan känner både personalen och brukarna och som är vana vid verksamhetens arbetssätt.

– Det skapar en trygghet när man vet vilka som kommer om någon blir sjuk, vilket i sin tur leder till ökad trygghet bland personalen, säger Sofia Ahlstrand. 

Viktigt att prioritera förebyggande hälsoarbete

Sofia Ahlstrand betonar att arbetet med personalhälsa och att förebygga sjukskrivningar kräver en hel del arbete. Trots att balanseringen av budgeten just nu går före allt annat är det är viktigt att man fortsätter att lägga resurser på hälsoarbetet. 

– Det finns risk för att sjukskrivningarna kommer öka igen om budgeten inte tar höjd för behovet att arbeta förebyggande. Det är viktigt att hålla i det här, och fortsätta följa upp arbetet. Man blir aldrig färdig med arbetet med personalhälsa, säger Sofia Ahlstrand. Prenumerera så du inte missar något nytt!