Foto: Göteborgs Hamn

2023-12-08 | 2 min läsning
EU ger klartecken för djupare farled till hamnen
Göteborgs Hamn fick i veckan ett sista klartecken från EU om att fördjupa farleden in till hamnen.

Förarbetena för projekt Skandiaporten är klara sen tidigare och Göteborgs Hamn tror därför att man kan börja bygga i februari 2024.

– Manegen är krattad sedan länge och det är med stor tillförsikt som vi nu kan trycka på knappen och skrida till verket i det här projektet som är så viktigt för svensk industris konkurrenskraft, säger Göran Eriksson, vd för Göteborgs Hamn AB.

En fördjupning är nödvändig

Skandiaporten kommer att innebära en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn. En fördjupning är nödvändig för att kunna hantera de moderna fartygen som bara blir större och större.

– Men detta handlar inte om hamnens existensberättigande, utan om att säkra upp att vi finns till för svensk industri även framledes, säger Göran Eriksson.

Fartyg kan komma fullastade

Idag är rederierna begränsade i sitt val av rutt för att kunna anlöpa Göteborg.

– Med farledsfördjupningen kan de största fartygen komma in fullastade framöver, vilket i sin tur också ger flexibilitet i den befintliga trafiken. Det är en klimataspekt i sig, samtidigt som hamnen blir intressant i ännu fler linjeupplägg, fortsätter Göran Eriksson.

Projektet beräknas vara klart årsskiftet 2027/2028.

Projekt Skandiaporten

  • Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meter
  • Storlek på fartyg: Längd 430 meter, bredd 65 meter, djupgående 17,5 meter
  • Muddringsbehov: Cirka elva miljoner kubikmeter
  • Budget: 2,8 miljarder kronor (2017 års kostnadsläge), varav Göteborgs Hamn AB står för 1,25 miljarder. Göteborgs Hamn AB har också fått EU-stöd för delar av projekteringen

Läs mer: Göteborgs Hamn om projekt Skandiaporten

Flygfoto: Göteborgs HamnPrenumerera så du inte missar något nytt!