2024-06-13 | 2 min läsning

Extra simundervisning på 15 kommunala skolor i höst

Att kunna simma är livsviktigt. Foto: Pxhere
2024-06-13 | 2 min läsning
Extra simundervisning på 15 kommunala skolor i höst
Grundskoleförvaltningen satsar i höst på extra simundervisning på 15 skolor som präglas av socioekonomiska utmaningar.

Elever i socioekonomiskt utsatta områden har sämre simkunnighet. Dessutom börjar många elever öva simning för sent i skolan. Det visar en kartläggning som grundskoleförvaltningen i Göteborg gjort.

“Det handlar inte bara om betyg”

– Det här är givetvis en viktig satsning. Det handlar inte bara om betyg – utan även om säkerhet och överlevnad, säger Petter Godske, biträdande rektor på Bergsjöskolan.

Det är skolans skyldighet att anordna undervisning i simning, såväl som badvett och hantering av nödsituationer vid vatten. Men grundskoleförvaltningens kartläggning visar att simundervisningen inte kompenserar elever med sämre förutsättningar tillräckligt mycket och att den generellt börjar för sent.

Simlyftet

För de skolor som inte får extra resurser för simundervisning finns Göteborgs Stads satsning Simlyftet som erbjuder kostnadsfri simundervisning till skolor där simkunnigheten är låg.

Läs mer: Göteborgs Stad: Simlyftet

– Det vi ser är att simkunnigheten är sämre i socioekonomiskt utsatta områden. Därför ska vi nästa läsår se till att elever i förskoleklass och årskurs 1 på 15 utvalda skolor får extra simundervisning. Bland annat kommer förvaltningen att betala dessa skolors kostnader för simlärare och banhyra med statsbidraget Kunskapsbidraget, säger säger Lotta Lekander, utbildningschef Nordost vid grundskoleförvaltningen.

– För att simundervisning inte ska krocka med övrig undervisning erbjuds skolorna även utökad timplan. Simundervisningen får inte ske på bekostnad av annan undervisning, utan eleven har rätt till sin timplan i alla ämnen, fortsätter Lotta Lekander.

I grundskolans läroplaner är ett av kunskapskraven att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Eleven måste också kunna hantera nödsituationer vid vatten för att få ett godkänt betyg.

”Ekonomin ska inte hindra”

En av Göteborgs kommunala skolor som satsar extra på simundervisning sedan flera år tillbaka är Bergsjöskolan. Petter Godske som är biträdande rektor på skolan berättar att de bland annat har utökad timplan för simundervisning på mellanstadiet.

– Det är viktigt att eleverna får vattenvanan tidigt. Redan i första klass erbjuder vi därför eleverna tio simlektioner. Därefter får de tio simlektioner i trean, fyran, femman och sexan, säger Petter och fortsätter:

– Såklart märker vi jättegoda resultat av det här. Idag klarar 99 procent av alla våra elever simproven i sexan. Så vi har verkligen lyckats med simundervisningen men den har det kostat oss mycket pengar. Därför tycker jag att det är väldigt bra att grundskoleförvaltningen betalar simundervisning i socioekonomiskt utsatta områden. För ekonomin ska inte hindra skolorna från att satsa på simundervisningen där det verkligen behövs.Prenumerera så du inte missar något nytt!