Fältgruppen city med Johan Berg i mitten längst bak.

2024-03-26 | 3 min läsning
Fältgruppen city pilottestar kvalitetsprogram
Fältgruppen City möter ungdomar som vistas i centrala Göteborg. Som ett resultat av ett nyligen avslutat EU-projekt pilottestar gruppen just nu ett nytt kvalitetsprogram som även ska innehålla ungdomarnas röster.

Sex fältarbetare jobbar i Fältgruppen city, socialförvaltningen Centrum. Fältarbetarna arbetar uppsökande dagtid, kvällar och helger som stöd för ungdomar i åldern 13–21 år som vistas i Nordstan, på Centralstationen eller andra delar av centrala Göteborg.

Ungdomarna de möter kan ha olika problematik, till exempel psykisk ohälsa, trassliga hemförhållanden eller drogproblem.

Byter erfarenheter med andra fältarbetare

För några år sedan blev gruppen inbjuden till EU-projektet Iqsw – Inspiring quality street work, där gruppen under två och ett halvt år fått byta erfarenheter och utveckla ett kvalitetssystem tillsammans med fältarbetare i Slovenien, Tjeckien och Portugal.

– Vi har träffats ganska många gången för att diskutera kärnan i fältarbete och hur vi ska kunna mäta nyttan av fältarbetet – som har väldigt olika förutsättningar i våra olika länder, säger Johan Berg, fältarbetare i Fältgruppen city.

Utvecklar program

 Just nu testar Fältgruppen city och fältarbetare i de andra städerna i ett nytt system, där medarbetarna för in statistik efter varje arbetspass. Det handlar om var man jobbat, vad man sett och vad man träffat på, till exempel narkotika.

– Det är lite mer utförligt än vårt tidigare system. Målet är att man ska kunna göra analyser och få en bild av hur situationen ser ut hos vår målgrupp och vad som händer i miljön. Organisationen KEKS hade redan ett liknande datasystem, som vi nu är med och utvecklar och anpassar, säger Johan Berg.

Vill kunna se om insatserna gör skillnad

 Till hösten är tanken att Fältgruppen city även ska mäta kvaliteten genom att ta reda på vad ungdomarna tycker om hjälpen. Det handlar om ett digitalt formulär de får fylla i.

– Det är klassiska frågor om bemötande och om hur lättillgängliga vi är, men även en tyngre del som handlar om ungdomen själv där de får gå igenom om de till exempel känner att de har blivit bättre på att hantera konflikter eller ta hand om sig själv.

Förhoppningen med det nya systemet är att Fältgruppen city ska kunna se att insatserna gör en skillnad för ungdomarna utifrån deras egna upplevelser av kontakten med fältarbetarna.

– Vi vill också kunna se inom vilka områden vi behöver utvecklas mer, så att vår hjälp blir ännu bättre framöver.

EU-projekt om tillit till myndigheter

I mars drog ett nytt EU-projekt i gång där två fältarbetare från Fältgruppen city deltar tillsammans med en utvecklingsledare på föreningsstöd och en person från Unga i centrum. Det är ett kortare projekt där även fältarbetare i Helsingfors och Prag deltar. Den första träffen var i Helsingfors i mitten av mars och den sista ska äga rum i Göteborg i september.

– Målet inom projektet är att titta på olika aspekter av myndighetstillit, klura på varför det kan uppstå en sådan skepsis, och hur vi kan jobba för att bemöta den, säger Johan Berg.

Den bristande tilliten till myndigheter är aktuellt i Sverige och är något Fältgruppen city möter i sin vardag.

– Vi möter ofta ungdomar som har en misslyckad kontakt med myndigheter i bagaget och vi jobbar för att skapa förtroende för vuxna och myndigheter igen. Det är en stor del av vårt jobb. Nu får vi en chans att diskutera en fråga som är ett gemensamt problem i alla tre länder. Förhoppningsvis kan det leda till lösningar och tips.Prenumerera så du inte missar något nytt!