Elladdning, Västtrafikresor och parkeringstillstånd. Fler och fler funktioner och tjänster flyttar in i Parkering Göteborgs app så därför tas nu drygt hälften av p-automaterna bort.

2023-11-15 | 1 min läsning
Färre parkeringsautomater i Göteborg
Parkering Göteborg tar nu bort ett stort antal parkeringsautomater i stan. Nio av tio kunder betalar redan idag parkeringen digitalt och användningen av parkeringsautomaterna minskar stadigt för varje år.

Parkering Göteborg kommer under året att uppgradera sina parkeringsautomater från 3G till 4G och göra automaterna helt digitala. Det innebär att kunderna inte längre får ett papperskvitto, utan kvittot för parkeringen skickas på mejl.

470 av 900 automater försvinner

I samband med uppgraderingen tas 470 av sammanlagt 900 parkeringsautomater bort. På de automater som plockas bort görs färre än tre transaktioner per dag. De bedöms därför inte lönsamma att uppgradera och underhålla. Parkeringsautomaterna som ska försvinna kommer under november att märkas upp med en rosa klisterlapp.

Den som fortfarande vill betala sin parkering i en automat kan i vissa fall behöver behöva gå lite längre till närmaste parkeringsautomat.Prenumerera så du inte missar något nytt!