2024-02-12 | 3 min läsning

Fastighetsägare bjuds in till informationsmöte om säkra hissar

Foto: PickPik
2024-02-12 | 3 min läsning
Fastighetsägare bjuds in till informationsmöte om säkra hissar
Stadsbyggnadsförvaltningen gör nu en extra insats för att informera fastighetsägare om vad som gäller kring ansvar och besiktning av hissar.

Den 19 februari bjuds fastighetsägare och bostadsrättsföreningar in till ett digitalt informationsmöte.

– Vi hoppas detta kommer bidra till att vi inte längre har några hissar eller andra motordrivna anordningar som rullar utan tillstånd, säger Carita Sandros, avdelningschef på bygglovavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Carita Sandros. Foto: Lo Birgersson

Tillsyn i 400 ärenden förra året

Under 2023 jobbade tillsynsenheten på bygglovavdelningen fokuserat med just tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar.

Informationsmöte om hissar och andra motordrivna anordningar 

Den 19 februari bjuder stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Fastighetsägarna GFR in till digitalt informationsmöte om hissar, med fokus på vilket ansvar fastighetsägaren har när det gäller besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar.

Två möten hålls – ett som vänder sig till kommersiella fastighetsägare, klockan 15–16, och ett som vänder sig till bostadsrättsföreningar, och mindre fastighetsägare klockan 17.30–18.30.

Mer information och länk till mötena

– Vi jobbade intensivt under förra året och totalt avslutades runt 1200 ärenden. I drygt 400 ärenden gjorde vi tillsynsbesök och det vi kunde se var att det finns en hel del hissar som är i bruk trots att besiktning inte är gjord i tid eller att hissen har underkänts vid en besiktning, säger Carita Sandros.

Att en hiss eller annan motordriven anordning används trots att den inte är godkänd leder till att fastighetsägaren tvingas betala en sanktionsavgift, alltså en typ av böter. 2024 ligger sanktionsavgiften på 114 600 kronor.

– Under 2023 tog vi ut en sanktionsavgift i 26 ärenden. Det är viktigt att komma ihåg att varje hiss som används utan godkänd besiktning är en hiss för mycket, då det är en risk för den som använder hissen, säger Carita Sandros.

Fastighetsägaren har ansvar för att hissen besiktigas

Den som äger en fastighet där det finns en hiss eller annan motordriven anordning som till exempel rulltrappor är ansvarig för att hissen eller anordningen besiktigas enligt rätt intervaller. Ansvaret gäller också att se till så att den inte används om den har underkänts i en besiktning eller inte besiktigats inom rätt tid. Information om när nästa besiktning ska ske ska alltid finnas uppsatt i hissen.

– En miss som ofta görs är att det inte skickas in något nytt protokoll när en icke-godkänd hiss besiktigats på nytt och godkänts. Det är fastighetsägaren som ska göra det, vilket säkert inte alla har koll på, säger Carita Sandros.

Informera fastighetsägare om ansvaret

För att tydliggöra för fastighetsägare kring vilket ansvar de har bjuder nu bygglovavdelningen in till ett digitalt informationsmöte där frågan kring vad som gäller klargörs och där det går att ställa frågor direkt till de som arbetar med tillsyn av hissar på avdelningen.

– Jag tror att alla vill ha säkra hissar och anordningar och därför tycker att det är viktigt att inte ha i gång något som inte är besiktigat eller har blivit underkänt vid en besiktning. De flesta vill helt säkert göra rätt, men har inte koll på ansvarsfrågan och vad det är som ska göras, säger Carita Sandros.

Tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar

Stadsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för hissar och andra motordrivna anordningar, som till exempel rulltrappor och lastbryggor. När en anordning besiktigas och förvaltningen får in ett icke-godkänt protokoll så skickas ett informationsbrev ut till fastighetsägaren.

I brevet står att anordningen inte får användas och en uppmaning om att åtgärda bristerna. Det står också att fastighetsägaren måste skicka in ett nytt besiktningsprotokoll när den motordrivna anordningen har besiktigats på nytt.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan göra besök på plats för att kontrollera att hissar och andra motordrivna anordningar som saknar ett godkänt besiktningsprotokoll inte används. Om den motordrivna anordningen är i bruk eller går att använda tas en sanktionsavgift ut.Prenumerera så du inte missar något nytt!