Förra året hamnade barnafödandet i Sverige under 1,5 barn per kvinna. I Göteborg var det 18 år sedan det föddes så få barn som under 2023. Foto: Lo Birgersson

2024-02-22 | 3 min läsning
Fler invånare trots färre nyfödda än på 18 år i Göteborg
Göteborg fortsätter växa och passerade den magiska gränsen 600 000 invånare under 2023 – trots att det var 18 år sedan det föddes så få barn i staden. Den starka arbetsmarknaden, bostadsbyggandet och den osäkra ekonomin är förklaringarna till befolkningsökningen.

Det var i maj 2023 vi blev fler än 600 000 invånare i Göteborg. Fram till årsskiftet ökade siffran till 604 616. Precis som 2021 och 2022 är Göteborgs Stad den kommun i landet med störst befolkningsökning.

– Vi ökade med 7 775 personer. Och orsaken bakom ökningen är egentligen samma som de senaste åren. Vi har haft ett stort bostadsbyggande i fem år nu med i genomsnitt 5 000 nya bostäder om året och vi har även en bra arbetsmarknad, säger Henrik Söderholm, analytiker vid stadsledningskontorets grupp för statistik och analys.

Ekonomin gör barnfamiljer avvaktande

En tredje anledning är att barnfamiljers utflyttning till kranskommunerna har stannat av. I spåren av höjda räntor verkar det som att många avvaktar med husköpet, enligt Henrik Söderholm.

Bland de som flyttar till Göteborg är studenter och unga vuxna en framträdande grupp. Invandringen ligger fortfarande på relativt höga tal för Göteborg. Totalt landade siffran på 9 655 personer.

– Toppåret 2018 invandrade 11 100 personer. Men det är en annan sorts invandring nu. Flyktinginvandringen har minskat – i stället har arbetskraftinvandringen och anhöriginvandringen ökat.

1 200 avskrivna från folkbokföringen

Den relativt stora befolkningsökningen ska också ses i ljuset av att 1 200 personer avskrivits från folkbokföringen. Under året genomförde nämligen Skatteverket extra kontroller i olika projekt och hittade då många folkbokförda som bedömts utvandrat tidigare år.

– Skatteverket analys var att den största gruppen är studenter som glömt skriva ut sig. Det var relativt få barn bland dessa 1 200. Vi har fått indikationer på att Skatteverkets arbete fortsätter under 2024 så vi ser säkert denna effekt även nästa år.

Frågetecken kring barnafödandet

Den siffra som analytikerna i Göteborg och resten av demografisverige står svarslösa inför är de låga födelsetalen. Nedgången är bred. Förra året hamnade barnafödandet i Sverige under 1,5 barn per kvinna. I Göteborg var det 18 år sedan det föddes så få barn som under 2023.

– Benägenheten att skaffa barn har minskat länge men det har vägts upp av fler kvinnor i barnafödande ålder. Alla grupper under 35 år skjuter upp sitt barnafödande och det alla nu diskuterar är vad det beror på. Är det ett uppskjutande som man tar igen, en värderingsmässig syn på familjen, eller beror det på något annat? SCB och forskare famlar och letar efter förklaringar. Nedgången syns på samma sätt i övriga Norden och USA, säger Henrik Söderholm.

I Göteborg föddes totalt 6 800 levande barn under förra året och det föds fortfarande fler personer än som dör.

Äldre gruppen ökar

Barnafödandet och flyttmönstren ger en osäkerhet kring befolkningsökningen på kort sikt, påtalar Henrik Söderholm. Men på längre sikt tror analytikerna på stadsledningskontoret att Göteborg kommer att ha en ganska bra befolkningstillväxt och fortsätter att vara en attraktiv stad.

– Vi märker nu att den äldre gruppen ökar. De kommande tio åren förväntas gruppen som är över 65 år att öka med närmare 20 procent. Den äldre gruppen är enklare att bedöma. Men osäkerheten kring barnafödandet kan ställa till det och påverka förskola och skola mycket.Prenumerera så du inte missar något nytt!