Vinden spred sotflagor, bitar av glasfiberväv från vattenrutschkanorna och små bitar av metall. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

2024-02-29 | 2 min läsning
Fler områden städas efter Oceana-branden
Efter att först ha städat gator och mark närmast brandplatsen städar Göteborgs Stad nu också extra på lekplatser och i park- och grönområden i bland annat delar av Johanneberg.

– Så snart det var säkert för vår personal att städa marken och gatorna runt brandplatsen, så påbörjade vi detta arbete, säger Evelyn Gredesjö på stadsmiljöförvaltningen.

Storbranden i Lisebergs nybyggda men ännu inte färdiga badanläggning Oceana startade måndagen den 12 februari. Och ännu många dygn efter att räddningstjänsten hade kunnat släcka i det som återstår av byggnaderna, så blossade mindre brandhärdar upp på nytt.

Rensade rännstensbrunnar

När det var säkert började stadsmiljöförvaltningen städa bland annat spårvägsområdet i mitten av Mölndalsvägen, gatan, cykel- och gångbanor förbi brandplatsen och Liseberg.

Göteborgs Stad extrastädade också fyra förskole- och skolgårdar som låg i vindriktningen västerut medan branden rasade.

Foto: Göteborgs Stad

Dessutom rensades alla rännstensbrunnar som leder regnvatten till Mölndalsån som rinner på baksidan av Oceana. Det gjordes för att eventuellt hälso- eller miljöfarliga ämnen från branden inte ska hamna i ån. Slammet och annat som då sögs upp med sugbil hanteras sedan som farligt avfall.

Städning med maskin och för hand

Det mesta av det som vinden förde vidare från branden var sotflagor, bitar av glasfiberväv från vattenrutschkanorna och små bitar av metall.

– I slutet av förra veckan och denna har vi fortsatt städa i fler och större områden mellan själva Lisebergsparkens södra entré i norr och spårvagnshållplatsen Almedal i söder, säger Evelyn Gredesjö, tillförordnad enhetschef på stadsmiljöförvaltningen.

Städningen görs både med sopmaskiner och för hand, för att samla in så mycket som möjligt av bland annat glasfiberväven.

Extra städning i flera områden

Den senaste dryga veckan har bland andra följande områden städats extra:

  • Grönområdena i sluttningarna från Södra Vägen-Mölndalsvägen upp mot Carlanderska sjukhuset och Gyllenkrooksgatan
  • Grönområdet i bergssluttningen ovanför Eklandagatan-Volrat Thamsgatan
  • Fotbollsplanerna och berget vid Lilla Glasmästaregatan, park- och grönområden i bland annat Buråsparken, Stuxbergsparken och vidare mot sydost neråt Krokslätt
  • Slänterna längs Mölndalsån från Liseberg i norr till Almedal i söder, en sträcka på drygt 500 meter
  • I nästa vecka kommer stadsmiljöförvaltningen dessutom att städa i några mer otillgängliga natur- och bergsområden där regelbunden städning annars inte sker


Prenumerera så du inte missar något nytt!