2023-09-18 | 3 min läsning
Föreläsningskväll om relationer på Nationella anhörigdagen
Må bättre som anhörig och förstå dina känslor. Den 6 oktober är det dags för den årliga anhörigdagen.

Som anhörig kan du säkert känna igen dig i att relationer tar kraft. Det är inte konstigt att det blir så när den man står nära eller oroar sig för inte mår bra. Hur kan man förstå situationen och samtidigt värna om sig.

På nationella anhörigdagen arrangerar Anhörigstödet i Göteborgs Stad föreläsningar på Dalheimers hus på detta tema.

 – I år har vi riktat in oss på de anhöriga och hur de mår. Tidigare år har det handlat om att till exempel stå nära någon som har psykisk ohälsa, säger Lena-Karin Dalenius, anhörigkonsulent i Göteborgs Stad.

Var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen 6 oktober anordnas en föreläsningskväll.

“Ta hand om dig själv för att orka”

I ett av föredragen berättar Julia Svahn om empatistress som kan uppstå om du under en lång period möter andras lidande utan att kunna hjälpa, vilke till slut kan bli känslomässigt stressande och kan leda till empatitrötthet. Hon lyfter vikten av att förstå och kunna röra sig från empati till medkänsla.

Julia Svahn är anhörigstrateg, hälsopedagog och yogainstruktör och har flera års erfarenhet av att möta anhöriga.

– Om man märker att man inte riktigt orkar känna in den man lever med så kan man här få tips hur man kan förebygga detta och ta hand om sig själv, men också få en förståelse för varför man reagerar som man gör.

Viktiga delar här är: återhämtning, att hitta balans i sig själv, kroppsspråk och avslappning.

“Hur hanterar man flera känslor samtidigt”

Handledaren och psykoterapeuten Egon Rommedahl kommer att hålla ett föredrag om vikten av självmedkänsla; att vi kan få flera känslor samtidigt när vi som anhöriga stödjer en nära person: Till exempel att man inte känner igen sin närstående eller att man känner igen sig själv i relationen till sin närstående.

– Det är för att få en förståelse för de reaktioner man kan få i en situation om man känner att man inte orkar längre.

Anmälan till föreläsningen “När relationer tar kraft” krävs, vilket kan göras här.

Föreläsning för chefer, medarbetare och politiker

Martina Takter som är fil. lic. i socialt arbete kommer att föreläsa om aktuell forskning på området med fokus på anhörigperspektiv. Det är riktat till chefer och medarbetare i äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd samt förtroendevalda i respektive nämnd.

– Vi behöver ha ett anhörigperspektiv på alla nivåer, det är jätteviktigt.

Vilken lärdom vill du dela med dig av?

 – Det är en förmån att få förtroende från anhöriga och höra deras berättelser. Ibland är berättelsen väldigt tung och få får det vara. Man går in i situationen här och nu och sedan får man kliva ur den så den inte tynger så mycket. Vi som har jobbat med detta har ofta flera års erfarenhet inom socialtjänst och skola och är vana att möta människor.

Vad bör man tänka på om man är ny som anhörigkonsulent?

– Man får vara lyhörd för vilken hjälp den anhörige vill ha och inte styra för mycket själv. Det kan vara lätt att hamna i en situation där man ger råd till denna och är det något som anhöriga är allergiska mot så är det råd, för det har man fått så mycket från släkt och vänner, avslutar  Lena-Karin Dalenius, anhörigkonsulent.Prenumerera så du inte missar något nytt!