2024-02-01 | 2 min läsning

Forskare ska följa rättvis klimatomställning

Bahareh Maleki, Sara Malm och Kim von der Heide ska forska om klimatomställningen i Göteborgs Stad.
2024-02-01 | 2 min läsning
Forskare ska följa rättvis klimatomställning
Hallå där, Bahareh Maleki, Kim von der Heide och Sara Malm! Ni är doktorander inom forskarskolan Just transitions och ska nu forska om rättvis klimatomställning i Göteborgs Stad. Kan ni berätta lite mer om era projekt?

– Jag ska arbeta inom projektet Hela stadens grönska. Min forskning handlar om värdering och former för samhällsekonomisk bedömning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom stadsutveckling, berättar Bahareh Maleki.

– Syftet är att ha en strategisk plan för en mer grön och robust stad. Mitt forskningsintresse är att använda digitalisering för att värdera och hantera biologisk mångfald, fortsätter hon.

Och Kim von der Heide – vad handlar ditt projekt om?

– Jag är framförallt intresserad av representation av olika perspektiv i planeringen för en rättvis klimatomställning. I min forskning skulle jag vilja inkludera fler röster som kanske annars inte hörs i offentliga debatter. Detta är en viktig aspekt då klimatförändringar drabbar vissa grupper hårdare än andra.

Sara, vad ska du forska om?

– I mitt projekt fokuserar jag på stadsledningskontorets och stadens förmåga att styra för en rättvis klimatomställning. Göteborg är uppdelat både geografiskt och i olika livsmöjligheter för olika grupper i samhället. Jag intresserar mig för hur styrande för en stor samhällsomställning klarar av att få tillräckligt snabb framdrift i relation till planetens gränser och klarar av att få med lokalsamhället på resan.

Staden kan dra nytta av naturmiljö

– Den här typen av forskning leder till en stad som inte bara växer och utvecklas utan också drar nytta av en framgångsrik naturmiljö, säger Bahareh.

”Hoppas vi kan bidra till ett helhetsperspektiv”

– Jag hoppas att mitt arbete kan bidra till en större representation av olika perspektiv vad gäller en rättvis klimatomställning. Jag hoppas också att våra tre arbeten tillsammans kan bidra till ett helhetsperspektiv som berör både ekologiska och sociala aspekter av klimatförändringar, säger Kim.

”Omskapar oss själva”

– Att samhällsomställningen ses som ett projekt där vi tillsammans omskapar oss själva. Viktigt för detta är att vi erkänner, ser och ger varandra utrymme att vara med i (skapande av) det omställda Göteborg. Alla bär på olika upplevelser, som behöver erkännas, för tillit att bygga tillsammans, säger Sara.

Just Transitions

  • Leds från Linköpings universitet i samarbete med Urban Futures
  • En av fem forskarskolor som finansieras av Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
  • Åtta parterna ingår: Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Linköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen

Läs mer: Linköpings universitet om Just transitionsPrenumerera så du inte missar något nytt!