2024-06-10 | 2 min läsning

Förskolan tar plats på West pride

Foto: Petter Trens
2024-06-10 | 2 min läsning
Förskolan tar plats på West pride
Förskolan arbetar med mänskliga rättigheter året om. Medverkan i West pride synliggör förskolans arbete med normer och värden och ansvaret att vara en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn.

Normkritik och hbtqi-frågor är en del av förskolans arbete med mänskliga rättigheter, normer och värden som pågår året om.  West pride är ett tillfälle att uppmärksamma förskolans arbete och göra barnen delaktiga. Förskolorna flaggar med regnbågsflaggor för allas lika värde.

I samband med West pride erbjuds också förskolans medarbetare utbildning. Förskolan ska aktivt främja alla barns lika rättigheter och möjligheter samt stödja barnens utveckling utan begränsningar av exempelvis könsstereotypa föreställningar.

Foto: Petter Trens

“Med nyfikenhet kommer vi långt!”

– På svåra frågor finns sällan enkla svar, men med nyfikenhet kommer vi långt! I min interaktiva föreläsning riktas blicken mot våra egna förutfattade meningar, men också mot hur vi kan skapa reflekterande samtal med barnen på våra förskolor, säger Elin Larsson, som föreläser på en av förskoleförvaltningens interna grundutbildningar om normkritisk pedagogik i förskolan.

I alla verksamheter ska barn, vårdnadshavare och medarbetare känna sig trygga och bli bemötta med respekt för alla människors lika värde.

Kom på programaktiviteter för barn och vuxna

Under festivalveckan bidrar förskoleförvaltningen med programpunkter, aktiviteter i Pride park på Kungstorget och i Pride house på stadsbiblioteket. Alla är välkomna att besöka aktiviteterna här nedan!

Aktiviteter i Pride house:

Sjung och rocka loss med Drakarna! – öppna förskolan Draken 

Drakarna kommer sjunga och dansa med barnen och deras vuxna. Här finns också möjlighet att ställa frågor om öppna förskolans riktade regnbågstider som är öppna för regnbågsfamiljer- hbtqi. Tisdag 11 juni kl.13.00-14.00. Trappscenen på stadsbiblioteket, Götaplatsen 3.

Krigslekar, frisyrer och kärlek

Hur kan vi samtala med barn om normer och normkritik? Om att skapa ömsesidiga samtal med barn med särskilt fokus på kön och hbtqi-frågor. Föreläsare: Elin Larsson, förskollärare, utvecklingspedagog och författare. Föreläsningen teckenspråkstolkas. Torsdag 13 juni kl.17.00-17:45. Trappscenen, stadsbiblioteket, Götaplatsen 3.

 

Aktiviteter i Göteborgs Stads tält i Pride park :

Träffa oss i Pride park torsdag 13 juni klockan 15 –17

Läsa och samtala normkreativt med barnen – låt bilderboken ta plats!

Verksamhetsutvecklare för språkinsatser i förskoleförvaltningen berättar om bilderbokens betydelse i arbetet med barnen. Det är viktigt att ha ett normmedvetet förhållningssätt för att möta tankar, frågor och funderingar som väcks när vuxna och barn läser och berättar tillsammans. Kom och få tips och en spännande bokgåva!

Prata regnbågstider och lek med såpbubblor!  

Öppna förskolan Sannegården möter barn och familjer och pratar om sin verksamhet och riktade regnbågstider. Du får möjlighet att ställa frågor till förskollärna. Regnbågstiderna är till för alla familjer med barn 0-6 år där någon familjemedlem är hbtqi-person.

Länk:

Göteborgs Stad: Förskoleförvaltningens programpunkter under West pridePrenumerera så du inte missar något nytt!