Fem klättrande arborister arbetar i den arboristgrupp som numera finns på stadsmiljöförvaltningen. Foto: Arboristgruppen

2024-02-20 | 2 min läsning
Fullt upp för Göteborgs Stads klättrande arborister
Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad har ansvaret för skötseln av nästan 13 000 träd. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har staden en liten arboristgrupp som tillför viktig expertkompetens och bidrar till minskade kostnader i arbetet med träden.

Den kontinuerliga skötseln av de träd som stadsmiljöförvaltningen ansvarar för, utförs till största delen av grönskötsel-grupperna i stadens egen regi. När det behövts en arborist – för till exempel konsultation, riskbedömning, besiktning, beskärning och fällning – har sådana tjänster tidigare köpts in.

Foto: Arboristgruppen

”Mer enhetlig syn på trädvård”

Men för ungefär ett och ett halvt år sedan startade stadsmiljöförvaltningen en arboristgrupp. I dag består gruppen av fem klättrande arborister.

– Egna arborister och den kunskap som de bidrar med är något förvaltningen länge eftersökt. Arboristgruppen innebär en mer enhetlig syn på trädvård i staden som också innebär minskade kostnader, säger Robert Nordqvist, enhetschef för Grönskötsel Nordost.

Vill bli fler

På sikt är målet att anställa ännu fler arborister till gruppen.

– För att ha möjligheten att medverka i fler och större projekt behöver vi växa något ytterligare. Men vi ska bygga långsamt. Det är viktigt att vi kan jobba in ett bra arbetssätt.

Foto: Arboristgruppen

Har mycket att göra

Det saknas inte uppgifter för arboristgruppen, tvärtom. Medan grönskötsel-grupperna sköter beskärning från marken och i skylift så överlåts den beskärning som kräver klätterkunskaper till arboristgruppen.

En annan vanlig uppgift är fällningar. På grund av den utbredda almsjukan har stort fokus legat på att fälla döda almar i miljöer där de innebär en risk.

– Varje år ska cirka 500 träd, bara i Slottsskogen, besiktigas och vid behov åtgärdas. Det kommer också in många ärenden om riskträd som medborgare oroar sig över. Dessa besiktigar och bedömer arboristerna, och tar fram åtgärdsplaner för att göra stadens rum säkra, säger Robert Nordqvist.

– Sedan kan beställningarna innehålla allt från stormskador till komplicerade fällningar och beskärningar i olika utsatta miljöer. Det är fullt upp!Prenumerera så du inte missar något nytt!