2024-05-31 | 3 min läsning

Gärdsmosseskolans elever har stora framtidsplaner

Foto: Karin Jofur
2024-05-31 | 3 min läsning
Gärdsmosseskolans elever har stora framtidsplaner
Gärdsmosseskolan i Nordost är en av tre skolor med positiv resultatutveckling i svenska som andraspråk mellan årskurs tre och årskurs sex.

Gärdsmosseskolan har två förstelärare i ämnet och en stabil personalsituation med hög behörighet sedan flera år. Detta har bidragit till ett systematiskt, kontinuerligt arbetssätt med höga ambitioner för elevernas utveckling i språket.

“Fler och fler klarar kunskapskraven i svenska”

Lärarna Rosana och Olle berättar att de har arbetat på skolan 20 respektive tio år och har under åren utarbetat ett sätt att undervisa som ger goda resultat.

– Vi ser ju att fler och fler elever klarar kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk här på skolan. Språket är nyckeln till att förstå även andra ämnen, vi förklarar ju ord inte bara i ämnet svenska som andraspråk utan även i andra ämnen, säger Rosana som arbetat på Gärdsmosseskolan i 20 år.

Lärarna på skolan arbetar metodiskt och systematiskt för att på olika sätt förklara ord för eleverna. Det kan vara genom bildstöd eller genom att ge flera exempel på olika sammanhang där orden kan användas. Det går långsamt framåt eftersom de behöver förklara så många ord.

Möter samma lärare under de år de går på skolan

– Vi är väldigt noggranna med att på olika sätt förklara ord för eleverna berättar Olle. Vi försöker vara uppmärksamma på vilka ord som eleverna har svårt med. Det är inte alltid det är de komplicerade orden som kan vara svåra att förstå, det kan vara vardagliga ord som eleverna behöver få förklarade för sig.

Olle berättar att de på Gärdsmossekolan använder cirkelmodellen i ämnet svenska som andraspråk för att visa och stötta eleverna på hur olika texttyper kan se ut. Högläsning och att arbeta med texter tillsammans är också en viktig del i läsförståelse.

En annan viktig faktor är att eleverna möter samma lärare under de år de går i skolan. Olle och Rosana kommer att ha sina elever ända fram till att eleverna går ut mellanstadiet.

– Det betyder mycket att vi har samma lärare för de känner oss och vet vad vi klarar av. Lärarna vill att vi ska klara oss och de förklarar saker för oss på ett bra sätt, säger en elev.

Stödet hemifrån är minst lika viktigt

Eleverna i årskurs fem har stora framtidsplaner, en vill bli polis, en annan vill bli fotbollsproffs

– Jag har gjort ganska många misstag tidigare och inte tagit skolan på allvar men det vill jag ändra på säger en pojke som vill bli entreprenör i kläd- och hotellbranschen i Spanien.

Eleverna säger att det också är viktigt att förutom det stöd de får i skolan så är stödet hemifrån föräldrarna minst lika viktigt men att det ibland kan bli lite tjatigt.

– Mina föräldrar ser till att jag går till läxhjälpen och ibland tvingar de mig att gå till biblioteket och läsa böcker fastän jag är trött efter träningen. Då blir jag lite arg och boxar på min kudde, säger en av eleverna lite skämtsamt.

Viktigt med kompetensutveckling

Gärdsmosseskolan har utvecklat sitt arbetssätt under många år och Rosana säger att det är viktigt med kompetensutveckling för lärare för att på bästa sätt kunna möta elevernas behov i skolan. Grundskoleförvaltningen har under ett par år kunnat erbjuda lärare kompetensutveckling i svenska som andraspråk.

En skola som tagit den möjligheten är Svartedalsskolan, läs mer om kompetensutveckling för lärare i svenska som andraspråk i Vårt Göteborgs artikel här nedan.Prenumerera så du inte missar något nytt!