Camilla Blomqvist, direktör för förvaltningen för funktionsstöd, och Helena Styrén, planeringsledare på stadsledningskontoret. Foto: Rebecca Havedal

2023-12-19 | 3 min läsning
Gemensam kraftsamling för kompetensförsörjning
Att lösa framtidens kompetensförsörjning kräver nya lösningar och samarbeten. Göteborgs Stad har sedan länge arbetat med frågan men nu kraftsamlar stadens förvaltningar och bolag tillsammans.

– Göteborgs Stad är en stor organisation med många varierande arbetsplatser och runt 100 olika yrken. Med möjligheten att testa flera olika yrken, växa, utvecklas och göra karriär hos en och samma arbetsgivare. Tillsammans har vi en otroligt bred kompetens. Det är den starka kraften vi nu ska nyttja ännu mer effektivt för att lösa framtidens utmaningar.

Det är medskicket från Camilla Blomqvist, direktör för förvaltningen för funktionsstöd, och Helena Styrén, planeringsledare på stadsledningskontoret, som nu samordnar en arbetsgrupp för samarbetet med kompetensförsörjning. I arbetet deltar 15 VD:ar och direktörer från stadens organisationer.

En utmaning som kräver många olika lösningar

När arbetskraften inte räcker till krävs andra lösningar. Insatserna är många från olika förvaltningar och bolag och de fyller gemensamt bitar i pusslet. Göteborgs Stad har sedan tidigare arbetat med att vara en attraktiv arbetsgivare man vill söka sig till, må bra och stanna hos. Det nya samarbetet ska öppna upp för starkare framdrift och fler gemensamma lösningar för att säkra kompetensförsörjningen.

– Våra förvaltningar och bolag har sedan länge samarbetat med rekryteringsfrågor. Men nu jobbar vi direktörer och VD:ar tätare som en av flera insatser för att lyfta och ge mer kraft åt frågan. Vi angriper problemet från olika håll och skapar ännu bättre förutsättningar för en gemensam lösning, och i en verksamhet så komplex som vår behöver man helheten för att nå hela vägen, säger Camilla Blomqvist.

Sök jobb i Göteborgs Stad

Tillsammans med drygt 60 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

Jobba i Göteborgs Stad – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Smidigare rekrytering ska få in fler på arbetsmarknaden

– En av våra prioriteringar just nu är de som är långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ska inte bara leta efter rätt kompetens utan också rätt människor. Är man en bra person för jobbet kan vi som arbetsgivare hjälpa till med att fylla på den kompetens som behövs, säger Camilla Blomqvist.

Vi tittar även på ny teknik och nya arbetssätt för rekrytering som både kan förenkla för arbetssökande att hitta rätt yrke, upptäcka bredden i vår organisation och underlätta för rekryterare att matcha rätt personer för rätt jobb. Kanske man skulle kunna passa för fler yrken än man själv tänkt sig från början.

Att underlätta för rekryteringsarbetet, hitta processer som kan automatiseras för att minska administration och att använda digitalisering och innovation för smarta och effektiva arbetssätt; det är några av områdena som utforskas inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Planen framåt för kompetensförsörjning

En del av arbetet som samlar både arbetsgruppens, stadens och politikens arbete är nytt förslag på plan för kompetensförsörjning som ska bidra till att säkra verksamhetens bemanning och kompetensförsörjning genom cirka 20 aktiviteter inom fem fokusområden.

– Vi ser i våra prognoser hur många vi kommer behöva i olika yrkesgrupper under de kommande åren för att kunna leverera våra tjänster till Göteborgs boende, besökare och näringsliv. Vi är också medvetna om de områden där resurserna inte kommer att vara tillräckliga. Digitalisering och innovation på olika nivåer utgör en del av lösningen. Detta i kombination med att vara en arbetsplats som människor attraheras av, medarbetare trivs på och önskar att förbli anställda hos under en längre tid. Detta är bärande delar i förslaget till ny plan för kompetensförsörjning, säger Helena Styrén.

Med stadens arbete för kompetensförsörjning, Göteborgs Stads bredd och kompetens, tillsammans med arbetsgruppens arbete, är Camilla Blomqvist hoppfull inför utmaningarna.

– Kom och jobba hos oss! Vi är en stor organisation med en otrolig bredd. Upptäck vilka yrken vi har och berätta för fler. Här kan man stanna och trivas men också utvecklas. Det händer otroligt mycket nytt nu. Så följ med!Prenumerera så du inte missar något nytt!