2024-04-19 | 3 min läsning

Gemensam städmorgon i centrala Göteborg

24 april träffas politiker, tjänstepersoner, handlare och fastighetsägare för att plocka skräp. Foto: Anita Jisonsund
2024-04-19 | 3 min läsning
Gemensam städmorgon i centrala Göteborg
På Göteborg citysamverkans städmorgon samlas varje vår politiker, tjänstepersoner, handlare och fastighetsägare för att tillsammans plocka skräp i Göteborgs centrum – och sätta fokus på nedskräpningen.

– Många tänker inte på vilket jättearbete det är att städa den här staden. Det är lätt att ta det för givet och är därför en fråga som behöver lyftas. Alla har vi ett ansvar för att det ska vara rent och snyggt i staden, säger Stefan Risedahl, planeringsledare på stadsmiljöförvaltningen.

Stefan Risedahl, planeringsledare på stadsmiljöförvaltningen.

För 16:e året i rad arrangeras därför en gemensam städmorgon. Den 24 april träffas politiker, tjänstepersoner, handlare och fastighetsägare för att gemensamt plocka skräp i Göteborgs stadskärna.

 

Göteborg citysamverkan

  • Citysamverkan är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet genom Avenyn Paradgatan i Göteborg AB, Innerstaden Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening.
  • Göteborg citysamverkans avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för Göteborgs Stad, fastighetsägare och handel.

Läs mer: 

Var och en kan bidra till en ren stad

Målet är att städmorgonen ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hur nedskräpningen ser ut, och hur alla i samverkan kan bidra till en hel och ren stadskärna.

– Renhållning behövs för att kunna utveckla en trygg, vacker och inkluderande stad. Stadskärnan är vårt gemensamma vardagsrum, där boende från alla olika delar av Göteborg möts och integreras. Det är även Göteborgs skyltfönster mot omvärlden. För att till exempel kunna attrahera kompetens från hela världen till nya företagsetableringar, som exempelvis batterifabriken, är det viktigt med en attraktiv stadskärna, säger Henrik Olsson, cityledare på Göteborg citysamverkan.

Henrik Olsson, cityledare på Göteborg citysamverkan

Ett sätt att skapa bra samarbete

För att hålla staden ren behöver fastighetsägare, handlare och kommun samarbeta. Var och en städar sin del – handlare utanför sin butik, fastighetsägare i sina bostadsområden och kommunen på sina platser.

– Därför är städmorgonen också en bra chans att träffas och lära känna varandra som personer för att skapa ett bra samarbetsklimat, säger Henrik Olsson.

 

Städmorgonens syfte är att öka kunskapen om hur nedskräpningen ser ut och hur alla kan bidra till en ren stadskärna.

Städmorgon 24 april

När: 24 april klockan 7

Var: Samling utanför Stora TeaternPrenumerera så du inte missar något nytt!