För att fira priset och samverkan för tryggare platser är delar av innerstaden upplysta i lila under en veckas tid 21 – 29 maj. Foto: Anders Wester

2024-05-22 | 4 min läsning
Göteborg är årets Purple flag-stad
Göteborg har utsetts till årets Purple flag-stad 2024. Göteborg får den nationella utmärkelsen för ett framgångsrikt arbete med att öka tryggheten i Nordstan, Fredsstan, Västra Nordstan och Lilla Bommen.

Purple flag är en arbetsprocess som ska göra den utvalda platsen trygg, levande och attraktiv genom samverkan mellan platsens olika aktörer.

Målet mer arbetet är att såväl invånare som besökare och näringsidkare ska känna sig trygga oavsett tid på dygnet. Bakom arbetsprocessen, och utmärkelsen Årets Purple flag-stad, står branschorganisationen Svenska stadskärnor.

Anna Lönn Lundbäck, avdelningschef för stadsområde, välfärd och fritid på socialförvaltningen Centrum. Foto: Kristina Ahlinder

”Vi är inte klara på nåt sätt”

– Det här är ett fint kvitto på att Göteborg gör någonting riktigt bra här. Vi har ett bra engagemang i vårt Purple flag-samarbete och jag tror det engagemanget fylls på ännu mer tack vare priset, säger Anna Lönn Lundbäck, avdelningschef för stadsområde, välfärd och fritid på socialförvaltningen Centrum, som tar emot priset som överlämnades vid en bankett i Malmö den 21 maj.

Västra Nordstan är ett av de områden som ingår i Göteborgs Stads Purple flag-arbete. Foto: Matis Neimans

– Vi är på rätt väg men vi har fortfarande mycket saker att utveckla. Vi är inte klara på något sätt, men det känns absolut bra att vi ligger i framkant i de här frågorna i Göteborg, fortsätter Anna Lönn Lundbäck.

Purple flag
  • Modellen har fokus på den upplevda otryggheten i staden, orten eller platsen
  • Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och hållbart Purple flag-område, där invånare, besökare och näringsidkare känner sig trygga oavsett tid på dygnet
  • Arbetet med Purple flag i Göteborg startade 2017. De berörda områdena är Nordstan, Fredsstan, Västra Nordstan och Lilla Bommen

Läs mer: Svenska Stadskärnor:  Purple flag

Arbetet med Purple flag i Göteborg startade 2017. Från början berördes bara Nordstan, men efterhand har arbetet utökats för att även omfatta Fredsstan, Västra Nordstan och Lilla Bommen.

Tog ett större grepp

– Vi insåg att om vi bara jobbar med Nordstan, då är det risk att problemen flyttar till ett annat närliggande område. Därför valde vi att ta ett större grepp och inkludera hela stadskärnan, säger Kojo Ansah-Pewudie, utvecklingsledare på socialförvaltningen Centrum och fortsätter:

Kojo Ansah-Pewudie, utvecklingsledare på socialförvaltningen Centrum. Foto: Lo Birgersson

– Nu har vi jobbat systematiskt med Purple flag i flera år. Vi har ett bra samarbete mellan alla parter i projektet, fastighetsägare, näringsidkare, Göteborgs Stad och polisen, och det har gett resultat. Vi vet nu att antalet polisanmälda brott har minskat med 30 procent i de här områdena från 2019 till 2022.

Purple flag handlar i stor utsträckning om samverkan och att identifiera konkreta åtgärder som får effekt.

Här är några exempel på åtgärder som är ett resultat at Göteborgs Purple flag-arbete:

  • Mer och förbättrad belysning och andra trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön
  • Större utbud av verksamheter och kulturaktiviteter kvällstid
  • Ordningsvakter patrullerar och kan agera vid behov, enligt lagen om ordningsvakter
  • Sociala insatser som riktas mot ungdomar
  • Etablering av en samverkanslokal på Drottningtorget, för att underlätta samarbetet

Anna Lönn Lundbäck tror att förklaringen till det lyckade arbetet ligger i att man jobbar långsiktigt, lyssnar på varandra och har skapat en god förståelse för varandras roller. Hon betonar också hur viktigt det är att få ner trygghetsfrågorna till en konkret och nära nivå för näringsidkare och andra som berörs. Då kommer engagemanget.

Göteborgs Stads Purple flag-arbete startade i Nordstan. Foto: Peter Kvarnström

– Dessutom har vi varit noga med att förankra Purple flag hos den politiska ledningen, vilket ger både mandat och tyngd till projektet. Förutom att antalet anmälda brott har gått ner har vi i mätningar sett att den upplevda tryggheten har ökat och det är också ett väldigt fint resultat av arbetet, säger hon.

Innerstaden lyser i lila

För att fira priset och samverkan för tryggare platser är broar och byggnader i delar av innerstaden upplysta i lila under en veckas tid 21 – 29 maj.

Harry Hjörnes Plats är en av de platser som har rustats upp för att skapa en tryggare kvällsupplevelse i centrala Göteborg. Foto: Frida WinterPrenumerera så du inte missar något nytt!