Foto: Lo Birgersson

2024-02-12 | 3 min läsning
Göteborg har fått sitt första idrottsprogram
Fler göteborgare ska röra på sig mer, föreningsidrotten ska stärkas och Göteborgs ska bli en mer jämlik och levande idrottsstad. Det är innebörden i Göteborgs Stads idrottsprogram som sträcker sig fram till 2030.

I slutet av förra året tog kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads första idrottsprogram. Tanken med programmet är att idrottsfrågorna ska få en tydligare och mer framträdande roll i Göteborgs Stads arbete. Göteborgarna ska röra sig mer, föreningsidrotten ska stärkas och Göteborg ska få ett mer jämlikt idrottande. Programmet sträcker sig fram till år 2030.

Foto: Lo Birgersson

”Alla ska ha en möjlighet till den idrott man behöver”

— Idrottande är viktigt och alla göteborgare ska ha en möjlighet till detta. Samtidigt har alla en egen relation till idrott och egna preferenser. Då ska alla ha en möjlighet till den idrott man behöver, säger Daniel Goffe, utredare på idrotts- och föreningsförvaltningen, som också lett arbetet med att ta fram programmet.

Foto: Lo Birgersson

Daniel Goffe berättar om flera fördelar med programmet och varför man valt att ta fram det. Idrott är något som spiller över på många andra delar av Göteborgs Stads verksamheter och som kan ha flera positiva effekter på samhället. Bland annat ger det långsiktiga hälsovinster, skapar en meningsfull fritid och minskar den sociala utsattheten.

Daniel Goffe.

— Göteborgs Stad har höga ambitioner för jämlikhet och idrotten är avgörande för sådana frågor, säger han.

Vill motverka trenderna

Göteborgs Stad står just nu inför en rad utmaningar när det kommer till de här frågorna och man ser flera negativa trender. Bland annat är det färre som engagerar sig i idrotten och man ser många grupper som inte rör på sig tillräckligt mycket. Att Göteborg är en stor stad som växer gör att det också är svårt att få tillräckligt med ytor för idrottande.

— Idrottsprogrammet är ett svar på de här frågorna. Det är ett sätt att ta nya grepp och skapa mer samarbete, säger Daniel Goffe och fortsätter:

— Med det här programmet får vi en gemensam inriktning för målsättningar och strategier. För att vända utvecklingen behöver vi jobba på ett annat sätt och samarbeta över förvaltningarna.

Ladda ner idrottsprogrammet genom att klicka på bilden.

Fyra målområden

En viktig del av programmet är att Göteborg ska vara en levande idrottsstad. För att nå dit har man identifierat fyra målområden. Dels vill man skapa ett större utbud av idrottsanläggningar som invånare kan använda jämlikt. Man vill också se ett mer jämlikt deltagande i stadens föreningsidrott.

Ett tredje mål är ett ökat och mer jämlikt idrottande på egen hand. Det ska alltså finnas förutsättningar för att idrotta även utanför föreningslivet. Det fjärde målet är att Göteborg ska ha ett bredare utbud av idrottsevenemang och en stark elitidrott.

 Prenumerera så du inte missar något nytt!