Foto Göteborgs Stad, Lo Birgersson

2021-11-08 | 2 min läsning
Göteborg har utsetts till litteraturstad av FN-organet Unesco
Göteborgs ansökan om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer inom området litteratur lyckades. Beskedet kom på måndagsmorgonen. "Det känns helt underbart att litteraturstaden Göteborg får detta internationella erkännande. Vi kan alla vara glada och stolta", säger Linda Johannessen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Linda Johannessen har samordnat Göteborgs Stads arbete med ansökan om att bli litteraturstad.

Beskedet om att Göteborg utsetts till litteraturstad av Unesco har tagits emot med stor glädje i Göteborg. Nu gör staden sällskap med sydafrikanska Durban, tyska Heidelberg och spanska Barcelona, och många andra städer, som City of literature.

Göteborg får utnämningen för sitt myllrande litteraturliv och den potential som Unesco bedömer att staden har att utvecklas ytterligare. Titeln är permanent.

– Det är häftigt! Jag tror att det kommer att tillföra jättemycket till Göteborg att vara en del av ett internationellt nätverk och samarbeta med folk från hela världen som brinner för läsning och yttrandefrihet. Göteborgs Stad ser för egen del en fantastisk möjlighet att utveckla både ”Staden där vi läser för våra barn” och arbetet som Icorn-fristad för förföljda konstnärer, säger Linda Johannessen.

– Tillsammans med det rika arbete som utförs av andra aktörer i Göteborg och Västsverige, ger det oss mod att ta oss an det stora ansvaret som en av Unescos litteraturstäder, fortsätter hon.

Kartläggning underlättar fortsatt utveckling

Huvudparterna i samarbetet har förutom Göteborgs Stad varit Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus. Ett viktigt resultat av samarbetet är den kartläggning som parterna gjort av det mångfacetterade litteraturlivet i Göteborg och Västra Götaland.

Kartläggningen blir klar i mars 2022 och kommer underlätta för alla litteraturintresserade att hitta varandra i det rika utbudet av verksamheter, aktörer och arenor som finns.

– Det handlar om att synliggöra de krafter som verkar varje dag för litteraturen. Med kartläggningen vill vi bjuda in litteraturintresserade att tillsammans fortsätta utveckla Göteborg som litteraturstad, säger Linda Johannessen.

Kulturnämnden får uppdraget

Från 1 januari 2022 inleds den formella samverkan mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, för att tillsammans ansvara för åtagandet som Unesco City of literature.

Kostnaden för åtagandet är uppskattad till två miljoner kronor om året, och delas mellan huvudparterna. Kulturnämnden och kulturförvaltningen i Göteborgs Stad kommer att samordna arbetet. En samordnare kommer att utses och en gemensam kanslifunktion kommer inrättas.

Sverige har två städer i Unescos nätverk av kreativa städer sedan tidigare: Östersund inom gastronomi och Norrköping inom musik.Prenumerera så du inte missar något nytt!

FAKTA | Unesco

  • Är Förenta nationernas, FN:s, organisation för utbildning, vetenskap och kultur
  • Namnet är en förkortning av det engelska namnet United Nations educational, scientific and cultural organization
  • Bildades 1945
  • Är ett av FN:s 15 så kallade fackorgan. Bland dessa finns bland annat också Världshälsoorganisationen WHO, Internationella valutafonden IMF och Internationella arbetsorganisationen ILO.