Foto: Göteborg & Co / Per Pixel Petersson

2023-12-01 | 2 min läsning
Göteborg ny mentor för smarta städer i EU
Göteborgs Stad har valts ut som en av tio mentorstäder inom EU-initiativet för smarta städer. Detta för att Göteborg ses som en förebild i den gröna och digitala omställningen.

Som mentorstad kommer Göteborg under två års tid att stötta andra europeiska städer i den gröna utvecklingen.

– Vi är stolta och glada över att få chans att inspirera andra. Både med vad vi konkret åstadkommer, och hur vi gör det: genom våra lokala green deals, säger Maria Strömberg, chef för samverkan och innovation på Business Region Göteborg.

Maria Strömberg, chef för samverkan och innovation på Business Region Göteborg. Foto: Business Region Göteborg

Ett av EUs största initiativ

The Intelligent cities challenge, ICC, är ett av EU-kommissionens största initiativ till att stötta europeiska städer till en grön och digital omställning. ICC har valt ut de tio europeiska städerna och var särskilt imponerade av Göteborgs samarbete med lokala industrier som till exempel Volvo. Sedan tidigare är Göteborg utsedd till en av EU:s 100 klimatneutrala städer 2030.

Flera nordiska städer

Stödprogrammet har redan dragit igång. Bland de andra mentorstäderna finns flera nordiska städer som Esbo i Finland och Aalborg i Danmark.

EU-kommissionens gröna mål
EU-kommissionen har som mål att hjälpa städer att konkret sänka sina koldioxidutsläpp. Enligt EU-kommissionen är det bästa sättet att utveckla strategier för innovation genom gröna samarbeten med näringslivet.

Exempel på samarbeten mellan Göteborgs Stad och näringslivet

  • Göteborg anses vara en av världens mest hållbara städer destinationer. Det hade varit omöjligt utan tät samverkan mellan staden och besöksnäringen.
  • I partnerskap med bygg- och fastighetssektorn drivs på för att Göteborg ska ta stora kliv mot klimatneutralt byggande och mer återbruk. Över hundra aktörer deltar.
  • Samarbetet inom ElectriCity har banat väg för att Göteborg idag har flest eldrivna bussar i kollektivtrafik av alla nordiska städer

Läs mer:
EU-kommissionens beslut
EU:s gröna giv
Intelligent cities challenge – ICC
Business Region GöteborgPrenumerera så du inte missar något nytt!