2022-02-28 | 2 min läsning
Göteborg tar emot utmärkelsen som Unescos litteraturstad
Göteborg tar på fredag emot den formella utmärkelsen som Unescos litteraturstad i samband med ett litteraturpolitiskt toppmöte på Svenska mässan. “Utmärkelsen skapar möjligheter för dem som är verksamma inom litteraturområdet och den kommer också att märkas i staden”, säger Anna Rosengren, direktör på kulturförvaltningen, Göteborgs Stad.
Anna Rosenberg

Anna Rosengren. Foto: Marie Ullnert

Göteborg utsågs till den första svenska litteraturstaden av FN-organet Unesco under hösten 2021. Den här veckan inleder Göteborgs Stad och samarbetsparter det fortsatta arbetet.

– Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel på Göteborg som litteraturstad. Vi verkar redan i en rik litteraturregion och Unesco ser att Göteborg har unika möjligheter att fortsätta att utveckla arbetet, säger Anna Rosengren.

Är betydelsefullt

Genom utnämningen får Göteborg tillgång till andra litteraturstäder världen över, det finns 42 utsedda städer, och möjligheter att till exempel göra utbyten och samarbeta i olika projekt.

– Det är betydelsefullt både för läsarna, författarna och de aktörer som verkar inom det litterära fältet. Utmärkelsen öppnar för utbyten med andra litteraturstäder, förhoppningsvis genom olika samarbeten och residence. Vi kommer att fortsätta att jobba med hur litteraturen sprids i stadsrummet och med olika aktiviteter som läs- och skrivarverkstäder för att öka intresset för läsning.

Öppen träff och toppmöte

Den 1 mars är det en öppen träff på Världskulturmuseet för författare, förläggare, arrangörer och andra aktörer på litteraturområdet som en start på det fortsatta arbetet. Den 4 mars hålls ett litteraturpolitiskt toppmöte på Svenska mässan.

Göteborg tar formellt emot utmärkelsen som Unescos litteraturstad den här veckan. Bilden är från aktiviteten Fönsterpoesi. Foto: Jarmo Väyrynen

– Dit kommer politiker och tjänstepersoner från större delen av landet för att prata om litteraturen och läsningens betydelse. Frågor om läsning och litteratur är högt på mångas agendor och jag hoppas att toppmötet bidrar till att dessa frågor synliggörs för fler, säger Anna Rosengren som deltar i ett panelsamtal.

Under toppmötet tar kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) emot utmärkelsen från Svenska Unesco-rådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.

Huvudparter i Göteborg Unesco city of literature är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs litteraturhus.Prenumerera så du inte missar något nytt!