Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

2022-10-12 | 2 min läsning
Göteborg undertecknar borgmästaravtal för klimatet
Tillsammans med nära 100 städer i Europa har Göteborg, genom kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson, signerat ett klimatavtal. Det så kallade borgmästaravtalet innebär att Göteborg åtar sig att bli klimatneutralt.

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än EU:s mål. Avtalet är öppet för alla kommuner, stora som små, och innebär att staden åtar sig att bli klimatneutralt och att arbeta tillsammans med medborgare och näringsliv för nå målet.

– Borgmästaravtalet visar våra höga ambitioner inom klimatarbetet och att vi binder oss till löftet att bli klimatneutrala. Det finns en handlingsfrihet i avtalet och varje kommun väljer sina åtgärder, det ger en möjlighet att inspirera och ta hjälp av varandra, säger Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande som har skrivit under borgmästaravtalet.

Rapporterar resultatet

Göteborg har sedan tidigare signerat borgmästaravtalet två gånger och nu är det dags för en uppdaterad version.

– Det sker en utveckling hela tiden inom det här området och i våra egna verksamheter. Med ett uppdaterat avtal vet vi att vi jobbar med rätt frågor och har rätt ambitioner, säger Axel Josefsson.

Det nya avtalet ligger i linje med det arbete som redan pågår i Göteborg genom stadens miljö- och klimatprogram. Nyligen utsågs Göteborg även att bli en av 100 klimatneutrala städer i EU.

Helena Granstedt Löfman, miljöutredare på miljöförvaltningen, har som uppdrag att utreda och rapportera in resultat på Borgmästaravtalets egen plattform:

– Sedan bedöms vårt arbete efter de nivåer vi nått med vårt klimatarbete i Göteborg. Det här ser jag som ytterligare ett sätt att sätta fokus på det viktiga omställningsarbetet.Prenumerera så du inte missar något nytt!