Foto: Frida Winter

2022-04-28 | 2 min läsning
Göteborg utsedd till en av Europas 100 klimatneutrala städer
Göteborgs Stad har i tuff konkurrens utsetts till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. “Den här utnämningen innebär att vi får ännu bättre förutsättningar att nå våra klimatmål och till att göra Göteborg till en föregångare i Europa”, säger Emmyly Bönfors, ordförande i miljö- och klimatnämnden.

I januari i år skickade Göteborgs Stad in en intresseanmälan till EU-kommissionen om att bli en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. Det var över 360 andra städer som anmälde intresse.

– Att Göteborg blev antagen i tuff konkurrens är ett bevis på att vi kommit långt i vårt klimatomställningsarbete i ett europeiskt perspektiv, säger Emmyly Bönfors.

Utveckla och testa nya lösningar

EU:s syfte med de klimatneutrala och smarta städerna är att skapa nav för att utveckla och testa nya lösningar för att göra omställningen möjlig. Göteborg har redan stor erfarenhet av pröva nya möjligheter, bland annat genom Gothenburg Green City Zone.

– Nu fortsätter vi ta oss an våra stora utmaningar tillsammans med näringslivet, civilsamhället och akademin, till exempel när det gäller minskad trafik, energiomställning och stadsplanering för att förebygga och minska riskerna med klimatförändringarna, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

Med göteborgarna i centrum

Ett krav för att bli en av de 100 städerna är att sätta medborgarna i centrum så att de blir delaktiga i omställningsarbetet. I Göteborg testas och utvecklas ett medborgarlabb inom projektet “Klimatneutrala Göteborg 2030.

– Genom att i projektet utveckla och testa metoder, verktyg och strukturer hoppas vi kunna öka invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i klimatomställningsarbetet framåt, säger Karin Bjerner, som också är projektledare för Klimatneutrala Göteborg 2030.

Utnämnandet medför extra resurser finansiellt, men ger också tillgång till kompetensstöd och ett större nätverk för kunskapsutbyte. Det gör att staden kan göra ännu mer och nå klimatmålen snabbare.Prenumerera så du inte missar något nytt!