Gårdstens centrum.

2023-11-08 | 4 min läsning
Göteborg vill fortsätta bygga bostäder
Från 2017 ökade byggandet av nya bostäder till som mest över 6 000 bostäder för att under det senaste året minska. Hur står det till med bostadsbyggandet i Göteborg?

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor i Göteborg men byggtakten mattas nu av visar en rapport från Göteborgs Stad. Detta efter flera år av kraftigt ökat bostadsbyggande. Antalet byggstarter har halverats jämfört med året innan. Där det under 2023 har börjat byggas bostäder är i centrum och Fixfabrik-området.

Henrik Kant. Foto: Lo Birgersson

På Hisingen och i sydväst är det färre byggstarter jämfört med tidigare. Göteborgs Stads stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant konstaterar att främst det höga ränteläget men också bland annat högre materialpriser lett till minskningen.

Ökad efterfrågan när befolkningen växer
Sedan 1992 har Göteborgs befolkning vuxit oavbrutet och ökat med 140 000 invånare fram tills idag. Det innebär att det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

– Från ett otroligt starkt 2022 med över 6000 färdigställda som låg högst i riket går vi ner i lägre nivåer. Det som slår är framför allt ränteläget men även materialpriserna. Bostadsbyggande kommer idag i gång där exploatören antingen har egen mark eller egen entreprenadverksamhet eller både och, säger Henrik Kant.

– I Göteborg har vi dock unikt mycket på gång och vi ser inga avstannade byggen och kommer leverera bostäder på högre nivå än många andra även under nästa år även om nivåerna sjunker. Vi har en så kallad Byggsamverkan med marknadens aktörer och förvaltningar och bolag inom staden där vi träffas tar del av varandras analyser och diskuterar vad man kan göra för insatser lokalt, fortsätter Henrik Kant.

Efterfrågan är stor

Göteborgs Stad har under senare år initierat bland annat BoStad2021 för att få fram bostäder snabbare. Men det är finansieringsmöjligheterna som avgör takten på byggandet även efterfrågan är fortsatt stor och kommer fortsatta vara det.

Stora projekt i Göteborg just nu

Fixfabriken
Där Fixfabriken och bussgaraget tidigare låg växer ett nytt bostadsområde fram med omkring 1000 lägenheter som byggs i flera etapper. Området binder samman Kungsladugård och Sandarna med Klippan.

Kallebäck
Området byggs ut i flera etapper fram till 2027 med sammanlagt 1800 bostäder. I området byggs även kontor och skolor.

Karlastaden
I Karlastaden byggs 2000 bostäder där cirka 600 kommer vara belägna i Karlatornet. Tornet är helt inflyttat under 2024. I området byggs ytterligare bostadshus av olika byggaktörer.

Kristina Lindfors. Foto: Lo Birgersson

Kristina Lindfors, förvaltningschef för exploateringsförvaltningen, ser att näringslivets satsningar gör det fortsatt möjligt att satsa på fler bostäder men att det flera parter som agerar:

– Det gäller för Göteborgs Stad att understödja bostadsbyggandet för vi är inte ensamt ansvariga. Vi ska vara på hugget och se vad vi kan göra för att stödja byggkonjunkturen. Vi arbetar också tätare inom stadens olika förvaltningar för att möjliggöra bostäder.

Fortsatt byggande

Dan Sandén.

Dan Sandén, vd på kommunalt ägda Framtiden Byggutveckling, delar bilden av ett minskat byggande men lyfter fram att mycket fortsatt händer:

– Vi har drygt 600 lägenheter som är i produktion just nu, även om det går ner de närmaste åren så levererar vi över tid i snitt 1000 – 1100 lägenheter per år. Vi har höga förväntningar att öka byggtakten och gör allt vi kan.

Många projekt är igångsatta och planeringsarbetet fortsätter. En viktig del är att effektivisera. En annan del är att fokusera på projekt med större volymer som till exempel Säterigatan med 500 lägenheter och Selma Stad som byggs ut i etapper.

Branschen räknar med att det kommer att vända inom några år när det går från dagens lägre nivå till att åter öka.

Kallebäck.

Stora projekt i Göteborg på sikt
Några av de projekt som kan ske på sikt.

Nya Hovås/Brottkärr
En ny tyngdpunkt har de senaste åren växt fram i norra Billdal kring Brottkärrsmotet och det som kallas Nya Hovås. Det finns potential att tillföra ca 1500–2000 nya bostäder runt nya Hovås och i norra Brottkärr.

Centrala Torslanda
Det finns potential att tillföra cirka 1500–2000 nya bostäder genom kompletteringar och förtätningar samt omvandling från verksamheter till blandad bebyggelse. En förutsättning är en tvärförbindelse vid Älvegårdsvägen som avlastar Kongahällavägen.

Hjällbo
Planprogrammet innehåller cirka 1000 nya bostäder, hälften av dem är radhus och villor. Det handlar också om att utveckla stadsdelsparken och torget och att omvandla delar av Gråbovägen till stadsgata. Enligt översiktsplanen finns potential i hela Angered för cirka 8000 – 10 000 nya bostäder.

Karlatornet. Foto: SBF-DJIPrenumerera så du inte missar något nytt!