2021-03-17 | 4 min läsning
Göteborg vill gå med i Unescos nätverk för kreativa städer
Göteborgs Stad ansöker om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer inom området litteratur. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Om ansökan beviljas blir Göteborg den första litteraturstaden i Sverige.


Linda Johannessen, projektledare på stadsledningskontoret.

– De kreativa städerna arbetar med kultur och kreativitet för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Så det handlar både om litteraturutveckling och samhällsutveckling, säger Linda Johannessen, projektledare på stadsledningskontoret.

Litteraturen har ett starkt fäste i Göteborg och Västsverige med bland annat många förlag, kulturtidskrifter, författare, bokmässa, författarutbildning och stor biblioteksverksamhet. Det var också något som organisationer, näringsliv och civilsamhälle påpekade i en skrivelse till staden för två år sedan. De ansåg att Göteborg borde bli utnämnd till litteraturstad av Unesco.

– Vi tänkte att det kunde vara ett lyft för litteraturen i Göteborg om vi var med i nätverket och Författarcentrum Väst inledde en förstudie redan i slutet av 2016 med besök i litteraturstäder inom Unescos kreativa nätverk. Vi blev övertygade om att ett medlemskap i nätverket skulle sätta ljus på vad som görs i staden, både lokalt, nationellt och internationellt, säger Kristín Bjarnadóttir, ordförande för Författarcentrum Väst.

Första litteraturstaden

Skrivelsen blev startskottet för stadens ansökan att gå med i Creative cities network, Unescos nätverk för kreativa städer, för att bli City of literature, litteraturstad.

– Göteborg blir i så fall den första litteraturstaden i Sverige. Det finns två andra kreativa städer i Sverige, Östersund inom området gastronomi och Norrköping inom musik. Totalt finns det sju olika kreativa områden, säger Linda Johannessen, projektledare på stadsledningskontoret.

Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig för Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds herrgård och koordinator av universitetets samverkan kring ansökan. Foto: Johan Wingborg

Skapa förutsättningar

Hon berättar att ansökan är omfattande, med allt från historia och utmaningar till social hållbarhet och projekt. Civilsamhälle, näringsliv, akademi och offentlig verksamhet är med i projektgruppen. Litteraturfältet i Göteborg och Västra Götaland har kartlagts, 500 aktörer och verksamheter har ringats in och olika projekt har utformats för att lyfta litteraturen.

– Genom att tillsammans satsa på Göteborg som litteraturstad i ett internationellt nätverk kan vi skapa bättre förutsättningar för författare, förlag, översättare och ett rikare utbud för nuvarande samt blivande läsare. Det handlar om att vitalisera hela det litterära ekosystemet, eftersom allt hör ihop, säger Linda Johannessen.

Hon vill särskilt vill lyfta kraftsamlingen ”Staden där vi läser för våra barn” som ger Göteborgs ansökan en tydlig profil tillsammans med satsningen på att utveckla strategier för yttrandefrihet, synliggörandet av litteratur i det offentliga rummet och stärka lokala författare som skriver på andra språk.

“Självklart att vara med”

På onsdagen beslutade Göteborgs kommunstyrelse att godkänna ansökan och budgeten. Det handlar om en miljon kronor per år för Göteborgs Stad. Viktiga samarbetspartners är Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet som har omfattande verksamhet inom litteraturområdet.

– Göteborgs universitet är en kraftfull aktör på litteraturområdet, med bland annat Skandinaviens största konstnärliga fakultet med en unik kombination och bredd av konstnärlig forskning och utbildningar, däribland författarutbildningen “Litterär gestaltning”. Vi har forskning om läsande som bedrivs i samverkan med skolorna.

Kristín Bjarnadóttir, ordförande Författarcentrum Väst, anser att det är dags för Göteborg att bli en del av Unescos nätverk kreativa städer. Foto: Peter Nielsen

Och kopplingen mellan universitetet, kulturtidskrifterna och litteraturfältet är överlag mycket stark. För oss är det självklart att vara med i det här sammanhanget, och engagemanget är stort bland forskare och lektorer, säger Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig för Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds herrgård och koordinator av universitetets samverkan kring ansökan.

“Fördjupad och bredare samverkan”

Om Göteborg blir utnämnd till en av Unescos litteraturstäder kommer det att innebära en gemensam plattform och bredare samverkan.

– Förutom större uppmärksamhet för litteraturen och nya samarbeten här i Västsverige, skulle det innebära att det öppnas nya möjligheter för att lära av varandras erfarenheter genom Unescos kreativa nätverk, säger Kristín Bjarnadóttir, ordförande Författarcentrum Väst.

Senast den 30 juni ska ansökan skickas till Unesco som tillkännager nya litteraturstäder den 31 oktober.

Fönsterpoesi live genomfördes på Lagerhuset för att berätta om Göteborgs arbete med ansökan om att bli litteraturstad. Foto: Jarmo VäyrynenPrenumerera så du inte missar något nytt!