2024-05-20 | 3 min läsning

Göteborgare måste vara beredda på framtida skyfall

2024-05-20 | 3 min läsning
Göteborgare måste vara beredda på framtida skyfall
I takt med ett varmare klimat blir det också mer kraftiga regn. På onsdag 22 maj finns personal från kretslopp och vatten i Brunnsparken för att ge göteborgarna tips om hur de kan förbereda sig inför ett skyfall.

Göteborgs Stad har utlyst juli och augusti till Göteborgs skyfallssäsong. Det är då det vanligtvis kommer mest regn och flest kraftiga regn över staden. Än så länge har Göteborg inte haft ett riktigt skyfall, men när det väl sker kommer tusentals villor och flerfamiljshus att drabbas av skador.

Information och tips i Brunnsparken
  • På onsdag 22 maj klockan 11–15, finns personal från kretslopp och vatten i Brunnsparken
  • Med hjälp av två barnpooler fyllda med vatten kommer de visa hur det går att skydda sina saker vid en översvämning och hur det kan se ut i många källare efter en översvämning

– Alla göteborgare behöver vara förberedda på att det kommer ett skyfall. När varningen om ett skyfall kommer kan det vara för sent att börja planera för hur man ska skydda sig. I värsta fall kommer det ingen skyfallsvarning alls i förväg, säger Lina Ekholm, projektingenjör på kretslopp och vatten och som jobbar med förvaltningens skyfallsarbete.

Lina Ekholm.

Karta visar platser som riskerar översvämning

Om fastighetsägare är förberedda minskar risken för skador. Den 22 maj kommer därför personal från kretslopp och vatten finnas i Brunnsparken för att informera om skyfall och tipsa om hur man kan skydda sitt hus från översvämning. Kretslopp och vatten har också tagit fram en skyfallskarta som visar platser i Göteborg som riskerar att översvämmas vid ett skyfall.

Inför och under skyfallssäsongen kommer Göteborgs Stad att dela med sig av råd i sociala medier och på den egna hemsidan om hur göteborgare behöver agera för att skydda sig själva, sina tillhörigheter och sina fastigheter.

Så förbereder du dig inför ett skyfall:
  • Studera skyfallskartan och se vilken risk din bostad har för att skadas under ett kraftigt regn eller skyfall.
  • Ta bort värdefulla saker från platser som kan drabbas av en översvämning, till exempel i källare och garage eller på markplan och tomt.
  • Placera saker som du ändå vill ha i källaren högt upp. Förvara inget direkt på golvet.
  • Försäkra dig om att din hemförsäkring omfattar översvämningsskador.
  • Ha en plan för att flytta bilen till en hög plats innan det är vatten på vägen. Att flytta bilen senare kan vara farligt.

Göteborg är en av fem svenska städer där risken för en översvämning är som störst. Foto: Göteborgs Stad

Skyfall och översvämningar

Göteborg är en av fem svenska städer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar ut där risken för en översvämning är som störst och där en översvämning kommer att få de största konsekvenserna.

2023 var det tredje blötaste året i Göteborg på 70 år. Under ovädret Hans i augusti kom nästan 100 millimeter regn under drygt två dygn. Det var mer än vad som brukar komma under en hel normal augustimånad.

Läs mer: Prenumerera så du inte missar något nytt!