2023-08-24 | 2 min läsning

Göteborgarnas elförbrukning sjönk med nästan tolv procent

Solcellsinstallationer ligger bakom en stor del av den sänkta elförbrukningen. Foto: Göteborg Energi.
2023-08-24 | 2 min läsning
Göteborgarnas elförbrukning sjönk med nästan tolv procent
Tendensen med minskad elförbrukning fortsätter. De höga elpriserna och större medvetenhet om energieffektivisering ligger främst bakom besparingarna. Och allt fler skaffar solceller.

– Vi har märkt av en ökning av solcellsinstallationer. Människor har insett att de kan göra stora kostnadsbesparingar på solceller och andra energieffektiva alternativ. I synnerhet nu under sommarhalvåret när solcellerna producerar som mest el, säger Jennie Sjöstedt, avdelningschef för Kund och affär på Göteborg Energi Elnät.

Låg energiförbrukning pressar ner elpriserna

Den totala förbrukningen gick ner runt tolv procent under första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022. Detta innebär att hushållskunderna har sänkt sin elanvändning med omkring 54 Gigawattimmar, vilket är lika mycket som 4000 normalstora villor förbrukar per år. Att spara på elen gagnar inte bara din egen ekonomi utan bidrar också till att sänka energipriserna och hålla nere behovet av effekt.

Det är först nu de hushåll som använder hemproducerad el börjar märkas i statistiken. Dessa hushåll behöver inte köpa så mycket el och Jennie Sjöstedt tror att solcellsinstallationerna ligger bakom hälften av elbesparingarna. Solcellernas produktion är som bekant ojämnt fördelad över året och under vintern kan läget se helt annorlunda ut.

Så fortsätter du spara energi under vintern

– Det finns indikationer på att elpriserna går upp igen under vintern. Vi måste fortsätta spara och se till att vara energieffektiva. Vintern kan bli ansträngd, men det går att anpassa situationen till sina individuella behov. Om du har en värmepump kan du trimma systemet och behöver verkligen det där elementet i källaren vara på hela tiden? Det finns mycket att göra om man tänker till, säger Jennie Sjöstedt.

Håll fast vid dina goda vanor och se det som en utmaning att hålla nere elkostnaderna. Fjärrvärme är ett bra uppvärmningsalternativ som minskar behovet av elektrisk effekt hos både dig och i hela staden.

Hållbarhet skapas gemensamt

Det är viktigt att sprida ut din elanvändning över dygnet och därmed undvika eltoppar. Tänk också på det som kan verka självklart: att inte elektronik och hushållsapparater står på standby och att släcka lamporna när du går ut.

– Förr pratade vi knappt om el. När elpriserna höjdes hamnade frågan i fokus, därför agerar vi mer idag. Nu måste vi fortsätta snåla när vintern kommer och vara hållbara tillsammans. Tänk på hur varmt du måste ha och ha det inte en grad högre än nödvändigt. Varje sparad kilowattimme är viktig, säger Jennie Sjöstedt.

 

 

 Prenumerera så du inte missar något nytt!