2024-04-11 | 2 min läsning

Göteborgs Stad bygger nytt med virke från egen skog

Göteborgs Stads skog i Burebacken på Hisingen. Bilden är tagen i början av februari. Foto: Carl Edholm
2024-04-11 | 2 min läsning
Göteborgs Stad bygger nytt med virke från egen skog
Göteborgs Stad provar nu att använda trävirke från egen skog vid ett bygge av ett boende med särskild service. Tanken är både att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

– Vi ser detta som en del i arbetet hur vi ska nå Göteborgs Stads miljö- och klimatmål men även hur vi ska ta ansvar när vi bygger mer med trä, säger Angélica Karlsson, strategiansvarig för cirkulärt byggande på stadsfastighetsförvaltningen.

Kalhyggesfri avverkning ett sätt att klara miljömålen

Stadsfastighetsförvaltningen ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan i förvaltningens olika byggprojekt för att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Målet är att fram till 2030 minska utsläppen av växthusgaser från bland annat nybyggen och ombyggnader med minst 90 procent. Förvaltningen arbetar bland annat med hållbart skogsbruk och ökad biologisk mångfald. Kalhyggesfri avverkning är ett sätt att uppnå detta.

Boende med särskild service först ut

Stadsfastighetsförvaltningen ska nu tillsammans med stadsmiljöförvaltningen prova att använda egen skog. Första försöket är ett boende med särskild serivce, BmSS, där konstruktionen med bärande träreglar ska byggas med virke från stadens egen skog.

Det första trädet fälldes i början av mars.

Tanken är också att undersöka om förvaltningarna kan börja arbeta mer på det här sättet.

– Det är många delar att hålla koll på och med rätt inställning är jag övertygad om att det kommer bli ett bra resultat. Förhoppningsvis kommer man kunna dra många lärdomar inför nästa projekt och försöka etablera ett samarbete som kan nyttjas i andra projekt, säger Nabras Al-Debis, projektledare på stadsfastighetsförvaltningen.

Sågar virket själva

– Vi har gjort hemläxan och tittat på vad vi faktiskt kan göra och hur vi kan samarbeta mer inom Göteborgs Stad för att ta mer ansvar för skogen, säger Angélica Karlsson.

Sågning av virket kommer staden att göra själv istället för att skicka det till ett sågverk. Göteborgs Stads arbetsmarknadsenhet kommer att hjälpa till med att fälla träd, transporter och sågning.

Nästa steg blir att titta på förutsättningarna för framtida projekt och hur mycket trä från Göteborgs Stads egen skog som kan användas.

– Kan vi bygga alla våra boenden med särskild service på det här sättet eller även förskolor och vård- och omsorgsboende? Vi får göra en analys av hur mycket eget material vi har. Det finns tankar om att en ansenlig del av det vi bygger skulle kunna tillgodoses av vår skog, säger Angélica Karlsson.Prenumerera så du inte missar något nytt!