Göteborgs Stad och de entreprenörer vi anlitar har tillsammans cirka 350 fordon och maskiner att sätta in, som här på Vasagatan. Foto: Stadsmiljöförvaltningen

2023-12-22 | 2 min läsning
Göteborgs Stad har beredskap för snö och halka
Så snart det kommer några centimeter snö börjar Göteborgs Stad ploga de högst prioriterade ytorna: huvudvägar, vägar och gator med kollektivtrafik och gång- och cykelbanor.

Blir det halt sprider vi salt eller flis. Men om det faller ovanligt mycket snö får göteborgarna räkna med att snöröjningen tar längre tid.

Statistiskt sett får Göteborg i genomsnitt bara ett fåtal verkliga snöfall under en vinter. Men när det händer är det viktigt att snabbt och effektivt röja undan snön. Staden själv och de entreprenörer vi anlitar har tillsammans cirka 350 fordon och maskiner att sätta in vid snöröjning och halkbekämpning. Utöver det finns personal som för hand skottar och flisar till exempel övergångställen och trappor.

Om göteborgsområdet får mer vanliga snöfall, upp till tio centimeter, är stadens löfte att de prioriterade ytorna ska vara plogade inom sex timmer efter att snön har slutat falla. Vanliga bostadsgator ska vara plogade inom tolv timmar efter snöfallet. 

– Men om det snabbt faller ännu större mängder snö eller fortsätter att snöa i flera dagar, då kommer det också ta längre tid att hinna ploga och röja överallt, säger Evelyn Gredesjö, tillförordnad enhetschef på stadsmiljöförvaltningen. 

Halka oftare värre än snö

Ändå är snön inte den stora utmaningen i Göteborg. Det är halkan. Den är oftare ett större problem än snön. På vilket sätt halkan bekämpas beror på vädret och temperaturen. Oftast, när temperaturen är runt noll eller på några minusgrader, saltar vi med fuktat salt, så kallad saltlake, på huvudvägarna, huvudgatorna där det går kollektivtrafik och på cykelbanorna. Men om temperaturen sjunker under fem minusgrader gör det fuktiga saltet ingen nytta. Då lägger vi i stället ut torrsalt på huvudvägarna och -gatorna. På cykelbanorna lägger vi i stället ut flis, finkrossad sten.

På bostadsgator och andra lokalgator saltar vi aldrig utan flisar i stället. 

Fastighetsägare har eget ansvar

Snöröjning och halkbekämpning är inte bara stadens ansvar. Alla fastighetsägare – stora och små, privata och offentliga, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, villa- och radhusägare – är skyldiga att skotta och flisa trottoarer, gångbanor, gångvägar och trappor på och längs fastigheten. 

Värdefullt med synpunkter

Det är värdefullt för Göteborgs Stad att göteborgarna hör av sig med synpunkter på snöröjning, det gör att den kan bli bättre. Om du har synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads snöröjning eller halkbekämpning kan du ringa kontaktcenter på 031–3650000 klockan 08-16.30 på vardagar, eller skicka epost: goteborg@goteborg.se.Prenumerera så du inte missar något nytt!