Göteborgs Stad ansöker om att bli en av Unescos litteraturstäder. Stort fokus läggs på skriv- och läsfrämjande insatser för barn och unga.

2021-06-22 | 2 min läsning
Göteborg har skickat in ansökan om att bli litteraturstad
Göteborgs Stad skickade på tisdagen in ansökan om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer inom området litteratur. ”Jag tror att det kan bli flera positiva effekter. Vi har lagt fokus på läs- och skrivfrämjande insatser för barn och unga, insatser för yttrandefrihet, att stärka kreativa näringarna och litteraturexporten, säger kulturnämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren.

Det var i mars som Göteborgs kommunstyrelse beslutade att Göteborg ska ansöka om att bli utnämnd till litteraturstad av Unesco. Initiativet kom från organisationer, näringsliv och civilsamhälle för två år sedan, däribland Bokmässan som varit en plats för möten och samtal mellan författare och läsare sedan 1985.

Tror på positiva effekter

Ann Catrine Fogelgren, ordförande i kulturnämnden i Göteborgs Stad.

Om Göteborg blir utnämnd så handlar det om ett långsiktigt arbete med att vara en hållbar litteraturstad. Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har tecknat en avsiktsförklaring att gå in i Unesco och stå för finansieringen tillsammans.

I Göteborgs Stad är det kulturnämnden som kommer att ansvara för uppdraget.

– Att vara med i nätverket skulle betyda att vi äntligen lyfter litteratur och humaniora, vi kommer att vara med i fler sammanhang och att bli litteraturstad är bra även för besöksnäringen, säger Ann Catrine Fogelgren.

Hon tror att det finns goda förutsättningar för att Göteborg blir utnämnd, men säger att det samtidigt är svårt att svara på eftersom de inte vet vilka andra som söker och att det är en fråga om konkurrens.

”Man kommer in i nya nätverk”

Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, är inne på samma linje, men säger att ansökan är väl genomarbetad och att han hoppas på ett godkännande i höst.

Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

– Att blir utnämnd av Unesco leder till att man kommer in i nya nätverk. Vi har sagt att det är angeläget att utgå från den stora stadens resurser, men också jobba med litteratur och läsfrämjande i regionen vilket redan görs i dag. Om det skulle vara så att vi inte blir utnämnda kommer vi ändå att fortsätta att jobba tillsammans, det har vi redan bestämt, säger han.

– Det sker så mycket kring litteraturen och läsfrämjande som är viktigt. Katti Hoflin, som är kulturchef i regionen, har stor kunskap och erfarenhet att jobba med läsfrämjande och det är av stor betydelse för oss att utveckla arbetet, fortsätter Conny Brännberg.

Tillkännages den 31 oktober

Göteborgs Stad ansöker om att gå med i Creative cities network, Unescos nätverk för kreativa städer, för att bli City of literature, litteraturstad. Unesco tillkännager nya litteraturstäder den 31 oktober.

Under tisdagen lanseras också två webbsidor, en på svenska och en på engelska, där det går att följa vad som händer kring ansökan och vilket arbete som redan pågår för att främja läsning och litteratur. Se länkar här nedan.Prenumerera så du inte missar något nytt!