2024-05-14 | 2 min läsning

Göteborgs Stad satsar för att öka deltagandet i EU-valet

Mohamed Cadinasir och Marita Dahlberg från Göteborgs Stad, informerar om hur man gör för att rösta i valet till Europaparlamentet. Foto: Göteborgs Stad
2024-05-14 | 2 min läsning
Göteborgs Stad satsar för att öka deltagandet i EU-valet
Göteborgs Stad lägger in ytterligare en växel för att öka intresset för valet till Europaparlamentet. Valambassadörer, filmer i sociala medier och sms-utskick med mera ska få fler att använda sin röst den 9 juni.

– Det är lågt valdeltagande i EU-val och kunskapen om hur EU påverkar våra liv är också generellt låg. Med filmer och andra insatser vill vi förmedla vikten av att nyttja sin röst för att kunna påverka Europa, men också Sverige och Göteborg, säger Aldina Mehmedovic, planeringsledare på förvaltningen för demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Positiv effekt på demokratin och tilliten till samhället

Arbetet ingår i en gemensam kraftsamling i Göteborg där bolag, förvaltningar och aktörer i civilsamhället genomför många olika typer av insatser för att sprida information om varför det är viktigt att invånare nyttjar sin röst.

– Forskning visar att ökat valdeltagande kan leda till att fler deltar i andra demokratiska processer och i framtida val. Därför har ökat valdeltagande en positiv effekt på demokratin och tilliten till samhället, säger Aldina Mehmedovic.

Här är några av de insatser som genomförs

  • Filmer i sociala medier med två unga valambassadörer som berättar varför det är viktigt att rösta. Filmerna riktar sig främst till ungdomar.
  • Ett 30-tal valambassadörer rör sig på gator och torg. De är i varierande åldrar, har olika bakgrund och pratar olika språk. De håller också i föreläsningar för verksamheter och föreningar.
  • Ett slumpmässigt urval personer i Göteborg kommer få ett sms med uppmaningen att rösta. Tidigare forskning och utvärderingar visar att sms-utskick är ett effektivt sätt att nå ut med viktig information.

Utöver de här insatserna arrangeras en mängd aktiviteter i Göteborg för att uppmärksamma EU-valet. I Göteborgs Stads kalendarium finns en rad tillställningar att gå på för att lära sig mer om EU-relaterade frågor.

 Läs mer: 

 

Här kan du se filmerna som visas i sociala medier. Film: Göteborgs Stad

Film: Göteborgs Stad

Film: Göteborgs Stad

Film: Göteborgs StadPrenumerera så du inte missar något nytt!