2023-11-10 | 2 min läsning
Göteborgs Stad ska bygga fler studentbostäder
Studenter i Göteborg har svårt att hitta en plats att bo. Nu ska staden skynda på utvecklingen att bygga fler bostäder för studenterna. 

Bostadsbristen i Göteborg har lett till att studenter väljer bort staden som studieort. Det visar en rapport från Studentbostadsföretagen och Ungdomsbarometern

Nu har exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad fått i uppdrag att ta fram fler åtgärder för att skynda på utvecklingen att skapa fler bostäder för studenter. Arbetet kommer att ske tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen.

Konkreta åtgärder

För att snabba på utvecklingen har exploateringsnämnden gett exploateringsförvaltningen flera uppdrag.

Studentbostäder i Göteborg

Enligt statistik från exploateringsförvaltningen har det byggts 1 560 studentbostäder mellan 2016 och 2022.

Prognoser från exploateringsförvaltningen visar att det just nu pågår nyproduktion av 375 studentbostäder i Göteborg och fram till 2026 beräknas tillskottet bli ytterligare cirka 380. Antalet färdigställda studentbostäder till 2026 beräknas alltså vara cirka 750. Detta innebär att tillskottet för studentbostäder mellan 2016-2026 beräknas bli ca 2 300 exklusive ombyggnader. En siffra som inte kan anses godkänd om ambitionen är 7000.

Bland annat ska man ta fram en karta där passande platser att bygga studentbostäder ska pekas ut. Exploateringsförvaltningen ska också arbeta tillsammans med byggaktörer så att kommande bostadsprojekt för studentbostäder är attraktiva och kostnadseffektiva.

“Det finns stora utmaningar”

Åsa Henninge, chef för markstrategi på exploateringsförvaltningen, arbetar med uppdraget om fler studentbostäder och hon är positiv. Hon varnar däremot för att det finns stora utmaningar med att lyckas hela vägen.

– Vi har ett stort tryck på oss att skapa fler studentbostäder och det är jätteviktigt ur flera aspekter att vi lyckas. Men ska vi lyckas hela vägen och faktiskt erbjuda våra studenter fler bostäder krävs det att alla vi som jobbar med frågan kavlar upp ärmarna och tänker nytt tillsammans, säger hon och fortsätter:

– Branschen behöver bland annat fundera på vilka villkor och krav som är rimliga i ett bostadsprojekt för studentbostäder. Speciellt i rådande konjunkturläge och det finansiella läget vi nu står i.Prenumerera så du inte missar något nytt!