2024-03-14 | 2 min läsning

Göteborgs Stad sparar miljoner med digital post

Foto: Pxhere
2024-03-14 | 2 min läsning
Göteborgs Stad sparar miljoner med digital post
Numera kan Göteborgs Stad göra utskick digitalt i stället för med vanlig post. Det förkortar handläggningstider och sparar porto, papper och kuvert. Något som i sin tur bidrar till kostnadsbesparingar på miljontals kronor.

Sedan 2021 använder Göteborgs Stad den statligt framtagna digitala tjänsten Mina meddelanden. Det innebär att handlingar och andra brev kan skickas ut digitalt till medborgarna, som sedan tar emot posten med hjälp av en app. Oftast i mobiltelefonen.

“Vi sparade 15 kronor per brev”

En av de förvaltningar som har anslutit sig till tjänsten är exploateringsförvaltningen. De ansvarar bland annat för kommunens markägande och gör ibland utskick till tiotusentals göteborgare.

– Vi hade nyss ett utskick på 15 000 kontrolluppgifter och av dem gick 11 000 till digitala postlådor. Det innebar att vi sparade 15 kronor per brev bara i portokostnader, berättar utvecklingsledare Robert Fransson.

Personalen slipper kuvertera

Dokument som ska signeras, till exempel nya tomträttsavgälder, skickas fortfarande på papper. Men eftersom exploateringsförvaltningen har lagt över hela sin posthantering på den digitala tjänsten, upplever personalen ändå en rejält minskad arbetsbörda.

– All post skickas via systemet. Oavsett om mottagaren har en digital brevlåda eller inte, betyder det för oss på förvaltningen att vi slipper lägga massa arbetstid på att kuvertera, säger Robert Fransson.

Mottagaren får välja

Marina Clarentius, förvaltningsledare på Intraservice, säger att många i Göteborg redan har valt att få sin myndighetspost digitalt. Enligt statistik från Digg, Myndigheten för digital förvaltning, var cirka 80 procent av alla medborgare över 20 år i Sverige anslutna till någon form av digital brevlåda, i december 2023.

Men den som vill kan fortfarande få all post till den vanliga brevlådan.

– Det är mottagarens val. På samma sätt som det är upp till var och en vilken digital brevlåda man väljer. Det finns både privata appar för digital post, som Kivra och Billo, och det finns statliga ”Min myndighetspost”, säger hon.

Ger bättre medborgarservice

Tanken är att så många som möjligt av Göteborgs Stads förvaltningar snart ska vara anslutna till tjänsten.

– Det ligger i linje med både stadens miljömål och mål att effektivisera och spara pengar. Samtidigt som vi ger bättre medborgarservice. Inte minst med tanke på att postgången är så utglesad i dag och det kan dröja innan du får ett pappersbrev, säger Marina Clarentius.Prenumerera så du inte missar något nytt!