2024-05-15 | 2 min läsning

Göteborgs Stad stärker arbetet mot ekonomisk kriminalitet

Cecilia Strandberg och Elin Syberg Falguera. Foto: Göteborgs Stad
2024-05-15 | 2 min läsning
Göteborgs Stad stärker arbetet mot ekonomisk kriminalitet
Anställda inom Göteborgs Stad ska bli bättre på att förebygga, kontrollera och agera mot misstänkt arbetslivskriminalitet. Det är målet med en bred satsning på utbildning som ska nå alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Skattpengar skall användas till det som de är avsedda för. De ska inte hamna i fel fickor på grund av dålig kontroll vid kommunala upphandlingar och inköp. Därför har kommunfullmäktige gett inköps- och upphandlingsnämnden uppdraget att utöka och utveckla sin kontrollfunktion. Målet är att bidra till sund konkurrens och se till att skattepengar inte når kriminella leverantörer.

Många brister har upptäckts

Kontrollfunktionen startade 2022 och ansvarar bland annat för att samordna kontroller på arbetsplatser för att upptäcka arbetslivskriminalitet. Tack vare kontrollerna har många brister hos leverantörer upptäckts. Vad det är för typer av brister kan skilja sig mellan branscher och leverantörer.

– Det handlar om allt från dåliga rutiner till företag som inte sköter skatter och avgifter korrekt. Vissa fuskar med kompetens eller sätter in målvakter för att dölja vilka som står bakom ett bolag. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan se till att Göteborgs Stad endast gör affärer med seriösa aktörer, men då krävs ökad medvetenhet om problemen och bättre kunskap om hur kontroller görs, säger Cecilia Strandberg, specialist inom sund konkurrens på inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Nästa breda satsning är en ny utbildning och ett konkret stödmaterial som ska nå alla Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Målet är att betydligt fler än specialister ska kunna arbeta förebyggande, genomföra kontroller och agera mot kriminella aktörer.

– Vi ser det här som ett viktigt verktyg för att skapa god grundkunskap på område. Det behövs för att kunna agera och veta när vi ska granska en leverantör på djupet, säger Elin Syberg Falguera, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Eget ansvar i förvaltningar och bolag

Varje förvaltning och bolag i staden har ett ansvar för att leverantörer kontrolleras, att villkor följs och att Göteborgs Stad får vad man kommit överens om och betalat för. Hur arbetet läggs upp är till stor del upp till varje enskild organisation.

– Vår förhoppning är dock att alla som kommer i kontakt med leverantörer, särskilt inom branscher som är utsatta för arbetslivskriminalitet går utbildningen så snart som möjligt och att vi tillsammans tar ytterligare steg framåt i staden i detta arbete, säger Cecilia Strandberg och fortsätter:

– Göteborgs Stad gör inköp för över 29 miljarder kronor från 14 000 leverantör varje år. Som offentlig beställare har vi ett stort ansvar för att skattemedel hanteras korrekt. Vi vill samtidigt stötta seriösa leverantörer och knuffa näringslivet att själva agera. Göteborgarnas skattepengar ska inte gå till kriminella.Prenumerera så du inte missar något nytt!