Mats Alfredson, miljöutredare på miljöförvaltningen och Kristina Eberth, planeringsledare demokrati på förvaltningen demokrati och medborgarservice.

2024-01-26 | 3 min läsning
Göteborgs Stad testar medborgarråd
De kommande dagarna kan du vara en av sammanlagt 7000 göteborgare som får förfrågan om att delta i ett medborgarråd. Frågan som rådet kommer diskutera är: Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?

Ett medborgarråd är en grupp människor som träffas för att diskutera en fråga på djupet. Det är ett demokratiskt verktyg som till exempel en kommun kan använda sig av för att samla medborgarnas syn på utmaningar i samhället. Det är också en metod för att nyttja erfarenheter och kunskaper bland medborgare som kanske annars inte kommer till tals.

Det är första gången staden använder sig av ett medborgarråd och förmodligen är Göteborg den första kommunen i Sverige att testa detta.

Smartare tillsammans

Mats Alfredson, miljöutredare på miljöförvaltningen, beskriver rådet som ett sätt att undersöka det engagemang som finns i staden och hitta metoder att involvera göteborgarna i den viktiga frågan om miljö- och klimatomställningen.

– Det handlar inte bara om delaktighet och inflytande, det handlar också om att inkludera fler perspektiv och grupper i miljö- och klimatarbetet så att vi blir smartare tillsammans. Genom att involvera olika människor och aktörer med olika typer av kunskaper och erfarenheter ökar vi chansen att vi får smartare och mer kreativa lösningar över tid, säger han.

Det är personer över 16 år som är bosatta i Göteborg som antingen kommer att få förfrågan via sms eller brev. När man fått förfrågan anmäler man sig om man är intresserad. Rådet ska träffas tre lördagar under våren 2024.

Vill skapa bred representation

Ett viktigt syfte med medborgarrådet är att det ska spegla mångfalden i staden. Av dem som anmäler sitt  intresse gör man därför ett representativt urval. Sen lottar man ut 30 personer som får en plats i medborgarrådet.

– Det fina med den här metoden är att man jobbar med slumpmässigt urval. Just området miljö och klimat får kritik för att man når dem som redan är engagerade i ämnet och vi vill nå en bredare grupp. Det löser den här metoden. Alla oavsett bakgrund ska få chansen att göra sin röst hörd och vara representerade, säger Kristina Eberth, planeringsledare demokrati på förvaltningen demokrati och medborgarservice.

– Förhoppningen är att vi kan lära oss mycket av testet. Att vi får energi, mod och kraft att utveckla flera olika metoder för att jobba med inflytande i miljö- och klimatomställningen. Vi vill väcka glädje att engagera sig i detta och det ska vara kul och kreativt, säger Mats Alfredson.

En grupp med blandade erfarenheter

Inga förkunskaper krävs för att vara med i rådet. Poängen med medborgarrådet är snarare att man ska skapa en grupp med blandade erfarenheter och att lyssna på de idéerna som göteborgarna sitter på.

–  Det är ett sätt att bygga tillit mellan staden och invånarna. Något som också ska bli intressant är att se vad det blir för effekt människor emellan. De hade ju annars förmodligen inte träffats, säger Kristina Eberth.Prenumerera så du inte missar något nytt!