2024-05-22 | 2 min läsning

Göteborgs Stad tränar AI-assistent för offentlig sektor

Hemtjänsten i Göteborgs Stad tränar just nu en AI-assistent som ska underlätta deras jobb. Foto: Pixabay
2024-05-22 | 2 min läsning
Göteborgs Stad tränar AI-assistent för offentlig sektor
Medarbetare i hemtjänsten i Göteborgs Stad tränar just nu en AI-driven assistent som ska vara ett stöd i deras arbete. Projektet leds av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens.

Projektet ”En gemensam digital assistent för offentlig sektor” är ett samarbete mellan svenska myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet. Syftet är att få till en nationell samverkan inom offentlig sektor för att utveckla AI-lösningar för språk.

– AI-assistenten ska inte vara som en ersättare utan ses som ett stöd till medarbetarna utifrån behov i arbetet. Genom AI-assistenten blir informationen och stödet mer lättåtkomligt. Den ska kunna ge svar på flera språk och underlätta för medarbetaren att göra rätt i olika situationer. Vi går också in i detta projekt för att lära oss mer om AI och få vara med och påverka innehållet, säger Helena Skärby, verksamhetschef i hemtjänsten i Göteborgs Stad.

Verktyg som hittar information

Genom att involvera medarbetare från exempelvis hemtjänsten i processen kommer assistenten att bli mer relevant och effektiv för de arbetsuppgifter som finns i respektive verksamhet. Inom just hemtjänsten innebär det bland annat ett verktyg som ska göra det lättare för medarbetare att hitta information i den samlade dokumentation som finns.

– Medarbetarna i organisationerna har den absolut viktigaste rollen i utvecklingen av en digital assistent för offentlig sektor. För att utveckla AI-verktyg som verkligen gör skillnad och skapar värde, krävs mer än bara teknisk expertis. Det krävs gedigen kunskap och förståelse för de specifika verksamhetsområden där tekniken ska tillämpas, säger Jonatan Permert, projektledare på AI Sweden.

Slipper söka bland mängder av dokument

Träningen som just nu pågår innebär att medarbetare i hemtjänsten skapar svar på frågor som ska fungera som exempel för språkmodellen att lära sig av. I nästa steg kommer den här träningen att ligga till grund för faktiska AI-tjänster som ska användas av medarbetarna.

– Det kan handla om mer allmänna textuppgifter, som att förenkla språket i en text eller sammanfatta ett dokument. Men också att ge svar på specifika frågor utifrån förvaltningens egen dokumentation. Det betyder bland annat att medarbetarna kommer att slippa söka bland mängder med dokument utan i stället kan ställa frågor direkt till en AI-assistent och få skräddarsydda svar, säger Jonatan Permert.

En gemensam digital assistent för offentlig sektor
  • Initiativet är finansierat av Vinnova
  • Syftet är att skapa nationell samverkan inom offentlig sektor för att utveckla moderna och skickliga AI-lösningar för språk
  • Målet är att dela både på resurser och på bördan av att skapa den data som krävs för att kunna skapa verkligt bra och flexibla lösningar
  • Kommunerna som deltar är Kungsbacka, Göteborg och Tjörn, regionerna är Västra Götaland, Skåne och Halland. Koordinering och projektledning sker av AI Sweden

Läs mer: AI Sweden: Om den digitala assistenten Prenumerera så du inte missar något nytt!