2024-02-19 | 3 min läsning

Göteborgs Stad uppmärksammar Modersmålsdagen

Foto: Göteborgs Stad
2024-02-19 | 3 min läsning
Göteborgs Stad uppmärksammar Modersmålsdagen
Onsdag 21 februari är Unescos modersmålsdag vilket Göteborgs Stad uppmärksammar genom olika aktiviteter. Angereds bibliotek ordnar till exempel föreläsningar och visar barnfilmer på olika språk. 

Martin Jönsson och Susanne Sandström jobbar som bibliotekarier i Angered. De ser många fördelar med att uppmärksamma den här dagen.

– Språket är ju så intimt förenat med den man är, platsen man kommer ifrån, ens kultur, språk är en integrerad del av ens identitet. Det utgör ens bakgrund och historia och går inte att separera från den man är. Det är viktigt att få bevara det och det är också en trygghet att kunna få prata och utveckla sitt modersmål i det nya landet , säger Susanne Sandström.

– Vi märker under våra spårkaféer när man pratar med besökare med annat modersmål än svenska att det är lättare att ta till sig svenska om man har sitt modersmål. Då är det lättare att leka med och lära sig det svenska språket, säger Martin Jönsson, och Susanne håller med.

– Vi betonar också vikten av att föräldrar pratar och lär sina barn modersmål, hur det gynnar språkutveckling och ja, är viktigt för identitetsskapande, säger hon.

Foto: Göteborgs Stad

Modersmålsdagen 21 februari

  • Instiftades av Unesco 1999 för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål
  • Firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter och seminarier
  • Med uppmärksammandet vill Unesco skapa en ökad medvetenhet om att språk är viktigt för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer
  • Tanken är också att bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv

Läs mer: Unesco om Modersmålsdagen

“Särskilt viktigt för barn och unga”

Joakim Albrektson, koordinator för Litteraturstaden, ser de demokratiska fördelarna med en sådan här dag.

– Modersmålsdagen är jätteviktig ur ett demokratiperspektiv. Allt färre kan läsa och skriva bra och modersmålsdagen är en medicin mot detta. Det är viktigt att förbättra förutsättningar för läsning och skrivande, genom användningen av sitt modersmål gör man det. Det är viktigt för alla, men särskilt för barn och unga, säger han.

Foto: Göteborgs Stad

Aktiviteter över hela stan

Angereds bibliotek är en av Göteborgs Stads verksamheter som uppmärksammar modersmålsdagen. Bland annat genom två föreläsningar under eftermiddagen. Biblioteket kommer också att visa barnfilmer på olika språk och hålla en utställning. Dagen är ett samarrangemang mellan Angereds bibliotek, Blå stället och Göteborgs universitet. För den som är sugen bjuds det på persiska kakor.

Biskopsgårdens bibliotek ordnar sagoläsning och sång på somaliska och på Majornas bibliotek blir det poesiläsning. På Jonsereds herrgård hålls ett seminarium i samverkan med Litteraturstaden. Dit kommer bland annat en poet, en översättare och en Unescoprofessor i barns tidiga lärande och hållbar utveckling. Till helgen är det bosnisk och -hercegovinsk bokmässa på Världslitteraturhuset och Göteborgs Litteraturhus.Prenumerera så du inte missar något nytt!