2024-01-25 | 2 min läsning

Göteborgs Stad vill locka fler att bli stödassistent

Fr v Annelie Lehto, Gustav Karlsson och Anna Sloberg.
2024-01-25 | 2 min läsning
Göteborgs Stad vill locka fler att bli stödassistent
Förvaltningen för funktionsstöd ordnade i måndags en yrkesdag för elever i årskurs 1 på Burgårdens gymnasiums barn- och fritidsprogram. Syftet var att ge kunskap och skapa intresse för inriktningen Stödassistent.

Genom denna inriktning får elever lära sig hur man arbetar som just stödassistent och hur man underlättar för personer som har funktionsnedsättning att klara det dagliga livet.

“Finns ett stort behov”

Enligt personal på plats upplevde ett antal av eleverna dagen som lärorik och intressant. Bland annat fick eleverna lära sig om autism, mänskliga rättigheter, olika arbetsplatser inom branschen och möjligheterna om ett sommarjobb.

– Det finns ett stort behov av personal till vår bransch men tyvärr är det ett lågt söktryck till barn-och fritidsprogrammet med inriktning stödassistent. Det är en stor utmaning med kompetensförsörjning, och det är vi inte ensamma om i landet, säger Sofia Skönblad, hr-specialist kompetensförsörjning på förvaltningen för funktionsstöd.

Samarbete över förvaltningarna

Genom samarbetet med Burgården försöker man skapa bättre förutsättningar för mer personal med rätt kompetens. Burgården har haft planer på att lägga ned inriktningen Stödassistent, men tack vare det här samarbetet valde man att fortsätta då man hoppas på ökat intresse från eleverna.

– Vi har haft ett lite svalnande intresse för yrkesinriktning mot stödassistent under de senaste åren. Till viss del för att det saknas kunskap om vad yrket innebär. Därför är vi väldigt glada för vårt samarbete med förvaltningen för funktionsstöd. Det ger våra elever möjlighet att möta människor från branschen och få bättre insyn i vilket roligt och meningsfullt yrke de kan utbilda sig till, säger Gustav Karlsson, lärare på Burgården.

Planerar att skala upp projekt

Fler initiativ är planerade framöver. I höstas satte förvaltningen för funktionsstöd igång med en grupp-prao där elever i årskurs 9 fick besöka olika exempel på arbetsplatser inom verksamheterna. Bland annat dagliga verksamheter och gruppboenden. Under 2024 planerar man att skala upp detta.

– Vi sammanför elever från årskurs 9 med elever från Burgården som läser inriktningen Stödassistent så att de kan få en inblick i utbildningen som just nu är ganska bortglömd. Det är ett område där det finns mycket jobb och möjligheter att jobba inom olika områden, säger Sofia.Prenumerera så du inte missar något nytt!