2024-02-07 | 3 min läsning

Göteborgs vattenledningar kartlagda med AI

Lagning av en vattenläcka 2020. Foto: Lo Birgersson
2024-02-07 | 3 min läsning
Göteborgs vattenledningar kartlagda med AI
För sju procent av Göteborgs dricksvattennät är sannolikheten stor att ledningen går sönder och att en vattenläcka får stora konsekvenser. Det visar en kartläggning som Kretslopp och vatten gjort, bland annat med hjälp av artificiell intelligens, AI.

Göteborg är först i Sverige med att använda metoden och resultatet kommer att användas för att planera vilka delar av det 180 mil långa dricksvattennätet som ska åtgärdas först.

1000 avstängningsområden

Göteborgs dricksvattennät består av omkring 45 000 ledningsdelar och är indelat i 14 700 olika områden som vart och ett går att stänga av. Det är i 1 000 av dessa avstängningsområden, eller i sju procent av nätet, som sannolikheten för och konsekvenserna av ett rörbrott är som störst.

Roger Andersson vid en av Göteborgs äldsta vattenledningar, gjord i trä.

– Om en vattenläcka drabbar spårvagnstrafiken eller ett sjukhus är konsekvenserna stora, säger Roger Andersson.

Kartläggningen har bland annat skett med hjälp av ett artificiellt neuronnät, vilket är en uppsättning algoritmer vars uppgift är att efterlikna lärandeprocessen i en biologisk hjärna.

Varje område får ett risktal

Uppgifter om vilket material som alla delar i dricksvattennätet består av, hur gamla de är, hur breda de är, hur långa de är och vilken jordart och tryckzon som ledningsdelarna finns i har samkörts med uppgifter om vilka delar av ledningsnätet som tidigare har drabbats av rörbrott och hur många anslutningar som finns på varje ledningssträcka. Varje avstängningsområde har på så sätt fått ett risktal.

Foto: Andreas Tengros

 Hjälp för att planera förebyggande underhåll

Nu ska vi analysera vad som ska hända med de 1 000 avstängningsområden som har högst risktal. Under 2024 kommer vi att identifiera vilket förebyggande underhåll som vi ska genomföra på olika platser under de kommande åren. Det kan också handla om att inrätta särskilda projekt för att genomföra en viss åtgärd på många platser, säger Roger Andersson.

Denna unika metod kallas för kritikalitets-analys och att göra den har tagit ett år. Informationen om alla ledningsdelarna ligger nu i Kretslopp och vattens datasystem som visar var alla dricksvattenledningar ligger.

Underlättar för driftteknikerna

En annan fördel med kartläggningen är att det nu är enklare för driftteknikerna som kommer till en vattenläcka att förutse var på ledningen som problemet finns. Detta genom att se var de mest sårbara delarna av ledningen finns.

För varje nytt rörbrott som sker läggs mer data in i AI-modellen. På så sätt förbättras dess förmåga att bedöma vilka delar av ledningsnätet som det är viktigast att underhålla.

Göteborgarnas dricksvatten

  • Från Göta älv tar Göteborgs Stad råvatten som blir till dricksvatten i vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck
  • Varje dygn förbrukar göteborgarna 171 miljoner liter dricksvatten som når göteborgarna genom 180 mil vattenledningar
  • Den äldsta vattenledningen som är i drift är från 1870
  • Av ledningarna består ungefär en tredjedel av gjutjärn och till lika stor andel av olika sorters plaster
  • En fjärdedel av ledningarna är segjärn och en mindre del av ledningarna är gjorda av stål och betong
  • Totalt finns det 20 000 ventiler i dricksvattennätet
  • Det längsta avstängningsområdet är drygt fyra kilometer långtPrenumerera så du inte missar något nytt!