2024-05-24 | 1 min läsning

Götepod tar upp konstens roll i göteborgarnas vardag

Konstnären Marie Holmgren, stadsarkitekt Björn Siesjö och Laila Ekefäll, konstprojektledare. Foto: Yousef Boussir
2024-05-24 | 1 min läsning
Götepod tar upp konstens roll i göteborgarnas vardag
Hur går det till när förskolor, skolor och boenden förses med offentlig konst? Götepod är tillbaka med ett nytt avsnitt.

Medverkande i det här avsnittet är konstprojektledaren Laila Ekefäll och konstnären Marie Holmgren som bland annat pratar om sitt konstverk Nattdjur på Kennedygatans förskola. Stadsarkitekt Björn Siesjö leder samtalet.

Göteborgs Stad avsätter en procent av byggkostnaden till offentlig konst i anslutning till byggnaderna. Det innebär att man kan få konstupplevelser om man går eller jobbar på förskola, eller hämtar och lämnar. Konsten finns överallt!Prenumerera så du inte missar något nytt!