2024-05-17 | 2 min läsning

Gratis kollektivtrafik för skolungdomar i sommar

Jamie går i tvåan på Katrinelundsgymnasiet. Foto: Jennie Bengtsson
2024-05-17 | 2 min läsning
Gratis kollektivtrafik för skolungdomar i sommar
Göteborgs skolungdomar i årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet får åka gratis buss, spårvagn, tåg och båt i hela regionen från 1 juni till 31 augusti. 

– Jag kommer använda mitt kort till att kunna ta mig från punkt A till B mycket smidigare med kollektivtrafiken. Men också för att jag lättare ska kunna planera min resväg utefter vad som passar mig och mina tider, säger Jamie som går i tvåan på Katrinelundsgymnasiet.

Beslut av politikerna i Göteborg

Liksom tidigare år skickar Göteborgs Stad ut sommarlovskort till ungdomar för att de ska kunna resa runt på sommarlovet. Beslutet att dela ut dessa kort fattas av politikerna i kommunfullmäktige.

– Sommarlovskortet gör det möjligt för ungdomar i Göteborg att resa utan att behöva köpa ett västtrafikkort. Det är inte alla som har råd att betala för ett eget kort, säger Nils Kaiser, enhetschef central administration på grundskoleförvaltningen.

Korten skickas hem eller delas ut på skolan

Ungdomar som går i grundskolan och har rätt till sommarlovskort får kortet skickat hem till sin folkbokföringsadress. För gymnasieeleverna kan det se lite olika ut. En del gymnasieskolor har valt att dela ut korten på skolan och andra har valt att låta korten skickas hem till eleverna. Om man inte har fått sitt sommarlovskort i slutet av maj kan man höra av sig till skolan.

På kommunens hemsida står vad som gäller för sommarlovskorten, goteborg.se/sommarlovskort

Uppskattat av vårdnadshavare

– Min son och alla andra ungdomar kan göra saker på sommarlovet som de kanske inte hade kunnat göra utan sommarlovskortet. Ta sig till sommarjobbet, till olika aktiviteter och till havet, säger Madeleine, vårdnadshavare till ett barn i årskurs 9.

Sommarlovskortet

Gäller från 1 juni till 31 augusti på Västtrafiks alla fordon i zon A, B och C och dygnet runt

Delas ut till ungdomar som:

  • är folkbordförda i Göteborg, eller papperslösa eller asylsökande som stadigvarande bor eller vistas i Göteborg
  • är under 20 år
  • går i årskurs 6 till årskurs 2 på gymnasiet under vårterminen 2024, eller i årskurs 3 på anpassad gymnasieskola, eller just gått ut årskurs 3 på gymnasiet men ska återvända för gymnasiestudier under höstterminen 2024

Läs mer: Göteborgs Stad: SommarlovskortPrenumerera så du inte missar något nytt!