2024-06-13 | 2 min läsning

Grön renovering minskade utsläpp med nära 40 procent

De fem husen som renoverades ligger i Änggården. Foto: Familjebostäder
2024-06-13 | 2 min läsning
Grön renovering minskade utsläpp med nära 40 procent
Återbruk, mer klimatvänliga byggmaterial, mindre stål och ett noggrant detektivarbete. Det gjorde att koldioxidutsläppen minskade med 38 procent när Familjebostäder renoverade i Änggården.

– Vi har verkligen koncentrerat oss på att hitta alla möjliga sätt för att minska koldioxidutsläppen. Det har gått mycket bättre än vad vi kunde tänka oss, säger Maria Wennerberg, projektchef på Familjebostäder.

Det är Familjebostäders renovering av fem hus i Änggården som nått de fina resultaten. Lamellhusen ligger nära både stad och natur, intill Göteborgs botaniska trädgård och naturreservatet i Änggårdsbergen.

Renoveringen gjordes med fokus på återbruk och smarta materialval. Foto: Familjebostäder

Husen byggdes 1945 och omfattas av Göteborgs Stads bevarandeprogram. De anses vara ett bra exempel på sin tids arkitektur och får därför inte förändras särskilt mycket. Samtidigt var de i stort behov av renovering både invändigt och utvändigt.

Omfattande klimatberäkning

Det omfattande arbetet genomfördes med fokus på klimatsmart renovering och med utgångspunkt i Göteborgs Stads mål om att halvera koldioxidutsläppen till 2025. En gedigen klimatberäkning visade att koldioxidutsläppen minskade med 38 procent vid renoveringen.

– I klimatberäkningen har vi inkluderat i stort sett allt som går att räkna på, allt från byggmaterial till markarbeten och transporter, säger Mikael Lunneblad, miljösamordnare på Familjebostäder.

Den största förbättringen nåddes genom att minska användningen av stål, vilket blev möjligt tack vare att konstruktionen i balkongerna ändrades. Utöver det valdes byggmaterial som till exempel betong och gipsskivor som framställts på ett mer klimatvänligt sätt.

– Vi har haft ett väldigt gott samarbete med vår entreprenör som möjliggjort mycket av de åtgärder som krävts, säger Mikael Lunneblad.

Stort fokus på återbruk

Så mycket som möjligt av material och inventarier har återbrukats vid renoveringen. Allt från kök och vitvaror till fönsterbänkar och garderober har tagits om hand. Dessutom var i stort sett alla WC-stolar och handfat i så gott skick att de kunde bevaras. För att minska avfallet så mycket som möjligt har man också undvikit att slänga exempelvis gamla fönster som i stället återanvänds på annat håll.

Även i utemiljön har utsläppen minskat genom att lägga mindre asfalt och använda återbrukad gatsten.

– Vi är jätteglada över det fina resultatet. Det är första gången vi tagit ett sådant helhetsgrepp kring koldioxidminskning i ett projekt och vi har lärt oss mycket. Nu tar vi med oss lärdomarna för att förbättra ytterligare i våra kommande projekt, säger Maria Wennerberg.Prenumerera så du inte missar något nytt!