2024-04-15 | 2 min läsning

Grönsakstorget görs om till sommartorg 

Grönsakstorget i augusti 2023 då det gjordes om till ett mindre sommartorg. Foto: Göteborgs Stad
2024-04-15 | 2 min läsning
Grönsakstorget görs om till sommartorg 
Idag måndag 15 april tas parkeringsplatserna på Grönsakstorget bort och istället börjar arbetet med att förvandla torget till ett sommartorg. P-platserna återställs i oktober.

Förra sommaren bjöd Göteborgs Stad på en försmak på Grönsakstorget. Under några augustiveckor gjordes torget om till ett sommartorg i lite mindre skala, med bland annat sittplatser, växter, food trucks, utomhusbio. Men utan parkerade bilar.

– Förra sommaren testade vi, lyssnade in göteborgarna och tog med oss erfarenheterna för att i år satsa på ett mer utvecklat torg under hela sommarperioden, säger Louise Lendas, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Sommartorg ingår i Ta plats

  • Inom konceptet Ta plats förvandlas varje år ett antal platser runt om i Göteborg till tillfälliga små oaser.
  • Ytan i gaturummet möbleras efter behov och säsong
  • Syftet är skapa gåvänliga, grönskande, vilsamma och upplevelserika platser ställen där folk gärna vistas och umgås med varandra

Grönsakstorget fylls i sommar med träd, buskar, perenner och sommarblommor – växter som lockar insekter och skapar goda miljöer för djurlivet. Torget får också sittplatser, lek- och spelmöjligheter och plats för mat och dryck. Mellan maj och september blir det olika typer av musik- och kulturinslag. Aktiviteterna planeras börja i mitten av maj.

Bred samverkan för ett levande torg

Ett antal aktörer samverkar att skapa ett levande Grönsakstorg – stadsmiljöförvaltningen, centrumorganisationen Innerstaden Göteborg, fastighetsägarna Wallenstam och Tobisson, Göteborg & Co samt flera verksamheter runt torget.

Att skapa sommartorget är ett uppdrag från före detta trafiknämnden, numera stadsmiljönämnden. Att Grönsakstorget återigen ska bli ett torg har dock länge varit en planeringsinriktning i Göteborgs Stad.

“Kan bli en inbjudande mötesplats”

Grönsakstorget är också en av de platser som lyfts fram särskilt i Stadsmiljöplan inom Vallgraven. Planen visar på en möjlig utveckling för att nå målet om attraktiva stråk, platser och gator och en hållbar mobilitet.

– I sommar vill vi att göteborgarna ska få återupptäcka Grönsakstorget och se det med nya ögon. Det har länge varit en parkeringsplats, i framtiden kan det bli en inbjudande mötesplats i ett av innerstadens bästa lägen, säger Louise Lendas på stadsmiljöförvaltningen.

 

Detta händer först

Inför att sommartorget byggs och möbleras kommer stadsmiljöförvaltningen att asfaltera om och byta ut staketen mot pollare. Därför tas alla parkeringsplatser på torget bort måndag 15 april.

Besökare som åker bil till stadskärnan hänvisas i stället till p-hus eller annan parkering i närområdet, till exempel i p-hus Pedagogen vid Sahlgrensgatan innanför Vallgraven eller på Heden.

 Prenumerera så du inte missar något nytt!