2024-03-21 | 2 min läsning

Hållbar renovering av historiskt hus i Haga

Haga Kyrkogata 6 byggdes på 1870-talet och idag hyr organisationen Skyddsvärnet lokaler i byggnaden. Foto: Markus Andersson
2024-03-21 | 2 min läsning
Hållbar renovering av historiskt hus i Haga
Det kulturhistoriskt värdefulla 1800-talshuset på Haga Kyrkogata 6 har det senaste året gått igenom en stor renovering och återfått sin forna glans.

Huset byggdes på 1870-talet i så kallad nyrenässansstil med lister och ornamentik på fasaden.

– Det har varit en fantastisk upplevelse att få arbeta med renoveringen av denna historiska och kulturhistoriskt betydelsefulla fastighet i hjärtat av Göteborg. Vi är stolta över att ha bidragit till att bevara dess skönhet och karaktär, och vi är övertygade om att den kommer att fortsätta glädja generationer framöver. säger Krister Andersson, fastighetsförvaltare på Göteborgslokaler som äger byggnaden.

En del av de gamla ornamenten vid takfoten är återskapade. Foto: Joachim Johansson

Putsen gjordes om helt

Renoveringsarbetena inleddes förra våren och från början var det tänkt att bara renovera och måla fasad och tak. Men renoveringen kom att bli betydligt mer omfattande än så.

När den gamla färgen togs bort gjordes en noggrann bedömning av fasaden. Det ledde till att putsen istället gjordes om helt. Den övre delen av takfoten är ommurad med de ursprungliga listerna bevarade och delar av fasaden är återställd med återbrukat tegel.

Foto: Joachim Johansson

Arbetet har dokumenterats noggrant för att återskapa husets ursprungliga utseende. En del av de gamla ornamenten är nytillverkade. Renoveringen är gjord med noggrant utvalda material, till exempel kalkbruk till murning och fogning.

Arbetet med att återskapa fasadens ursprungliga utseende har satt hantverkarna på prov. Foto: Joachim JohanssonPrenumerera så du inte missar något nytt!