2024-02-28 | 2 min läsning

Handsmidd spik och timmermän när Mariagården renoveras

Mariagården vid Stampen mitt emot Ullevi är för många göteborgare känd som Dispensären. Foto: Billy Sörensen
2024-02-28 | 2 min läsning
Handsmidd spik och timmermän när Mariagården renoveras
Det gamla fattighuset Mariagården är ett av Göteborgs äldsta bevarade trähus. Nu pågår en renovering med hjälp av traditionella hantverksmetoder. Fokus är en tillbyggnad från 1700-talet.

Numera används Mariagården vid Stampen som kontor. Men byggnaden har en historia som sträcker sig ända till 1600-talet och på 1700-talet inrättades här ett fattighus. På 1900-talet kallades det Dispensären eftersom många göteborgare undersöktes för tuberkulos i huset.

Foto: Billy Sörensen

Betydelsefullt för Göteborg

Den pågående renoveringen genomförs främst i en tillbyggnad. För att på bästa sätt bevara husets historiska värde sker arbetet med traditionella metoder och material.

Bland annat har timmermän anlitats för att reparera väggarnas stolpverk och den spik som används är antingen handsmidd eller maskintillverkad enligt gamla metoder.

Foto: Billy Sörensen

– Det är betydelsefullt för Göteborg att vi kan bevara ett hus som det här för eftervärlden, säger Karin Lottkärr, som är projektledare på Higab.

Fasadpanelen fick lyftas bort

Arbetet påbörjades i höstas med att runt tre meter av syllstocken – en slags balk som ligger mellan husgrund och stolpverk – byttes ut på grund av rötskador. Då upptäcktes ytterligare skador och den gamla fasadpanelen lyftes tillfälligt bort för att komma åt alla delar.

Foto: Billy Sörensen

– Tillbyggnaden var från början inredd för avträden och saknar till stor del isolering, vilket är en bidragande orsak till rötskadorna, säger Karin Lottkärr.

I samråd med antikvarier och andra sakkunniga isoleras nu tillbyggnaden med träfiberskivor. Dessutom skrapas och målas fasadbrädorna med linoljefärg och där det behövs används nya paneler av värmländsk kärnfura.

Mariagården

  • Är ett före detta fattighus med högt kulturhistoriskt värde
  • Huset är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet
  • I dag är det byggnadsminne och ägs och förvaltas av Higab sedan 1991

Läs mer: Higab om MariagårdenPrenumerera så du inte missar något nytt!